U bent hier

Overschakelen op aardgas

Keer terug naar overzicht
 • Laag- of hoogcalorisch gas? (Show answer)

  Aardgas is een natuurproduct. De afkomst ervan is bepalend voor de energetische waarde of anders gezegd voor de calorische waarde. De energie-inhoud van 1 kubieke meter (m³) gas is verschillend al naargelang het gaat over laag- of hoogcalorisch aardgas.

  Laagcalorisch gas is voornamelijk afkomstig uit het Nederlandse Slochteren. Hoogcalorisch gas is dan weer afkomstig uit Algerije, de Noordzee of Rusland. In België bestaan afzonderlijke distributienetten voor aardgas. Dat is historisch gegroeid. Afhankelijk van de regio, verdelen die netten laag- of hoogcalorisch aardgas.

  De klant wordt dit niet gewaar. Hoewel het verbruik van aardgas wordt opgenomen in kubieke meter, wordt het aardgas niet aangerekend per kubieke meter. Mocht dat wel zo zijn, dan zouden de klanten met laagcalorisch aardgas benadeeld zijn.

  Daarom worden de opgemeten kubieke meters laag- of hoogcalorisch aardgas altijd omgerekend op basis van hun gemiddelde energiewaarde. Dat levert een eenheidsprijs op in kilowattuur, zodat de berekeningsbasis voor iedereen dezelfde is.

  Alle aardgastoestellen zijn in principe goedgekeurd voor beide types als ze voldoen aan de norm NBN51-003 (situatie 2004). Ze zijn dan geschikt voor het gedistribueerde gas en de overeenstemmende gasdruk. Ze dragen een kenplaatje dat het land van bestemming vermeldt (BE voor België) alsook het CE-keurmerk. 

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen