U bent hier

 • Hoeveel kost het om over te schakelen van een normaal tarief naar een dag- nachttarief (tweevoudig uurtarief)? (Show answer)

  Om over te schakelen, moet je een ‘tweevoudig uurtariefmeter’ laten plaatsen. Dat kost 290,39 euro of 404,31 euro incl. BTW, afhankelijk van de werken die moeten gebeuren.

 • Hoeveel kost het om over te schakelen van een dag- nachttarief (tweevoudig uurtarief) naar een normaal tarief? (Show answer)

  Om over te schakelen, moet je een ‘normaal tariefmeter’ laten plaatsen. Dat kost 220,99 euro of 355,30 euro incl. BTW, afhankelijk van de werken die moeten gebeuren.

 • Wanneer schatten we je verbruik? (Show answer)
  • De meter is niet bereikbaar (je bent niet thuis, we ontvingen geen meterstanden …).
  • De registratie van de meter is defect.
  • Je verbruik, berekend op basis van de laatste meterstanden, is onwaarschijnlijk laag of hoog.

  Opgelet! Als Eandis voor twee opeenvolgende jaren enkel beschikt over geschatte verbruiksgegevens, dan zal een schatting in het jaar erna worden aangepast met een vermenigvuldigingsfactor (gebaseerd op een Europese verbruiksclassificatie). Dat kan nadelig zijn! Je neemt best zo snel mogelijk contact op met Eandis, zodat onze meteropnemer je correcte meterstand kan komen opnemen. Zo krijg je een energiefactuur op basis van je werkelijke energieverbruik in plaats van een schatting.

 • Waarom heeft Eandis mijn verbruik geschat en hoe? (Show answer)

  De wetgever laat toe dat in verschillende gevallen schattingen worden gemaakt:

  • de meter is niet bereikbaar (afwezigheid van de netgebruiker, geen meterstand gekregen,...)
  • het verbruik, berekend op basis van de laatste index, is onmogelijk (minimaal of abnormaal hoog)
  • Op een onafhankelijke en betrouwbare manier, schat Eandis je verbruik op basis van je historisch energieverbruik. Voor aardgas, houdt Eandis ook rekening met de temperatuurschommelingen (graaddagen) tijdens de verbruiksperiode. De schattingsregels kan je raadplegen op onze website.

  Opgelet! Als Eandis voor twee opeenvolgende jaren enkel beschikt over geschatte verbruiksgegevens, dan zal een schatting in het jaar erna worden aangepast met een vermenigvuldigingsfactor (gebaseerd op een Europese verbruiksclassificatie). Dat kan nadelig zijn! Je neemt best zo snel mogelijk contact op met Eandis, zodat onze meteropnemer je correcte meterstand kan komen opnemen. Zo krijg je een energiefactuur op basis van je werkelijke energieverbruik in plaats van een schatting.

 • Heb je een budgetmeter? Hoe krijg je dan je gratis elektriciteit? (Show answer)

  Je ontvangt een brief met de melding van het bedrag. Dat bedrag wordt automatisch op je kaart gezet als je gaat opladen.

 • Heb je geen of te weinig gratis elektriciteit gekregen? (Show answer)

  De berekening gebeurt met gegevens geregistreerd in het rijksregister op 1 januari van dat jaar. Als je geen of te weinig gratis elektriciteit kreeg, dan kan dat onder andere liggen aan verouderde of foutieve gegevens over je gezinssamenstelling.

  Neem in zo’n geval contact op met je elektriciteitsleverancier (diegene die je gezin elektriciteit leverde op 1 april van het jaar waarop de korting van toepassing is) om de fout recht te zetten. Hij zal je eventueel vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot jouw gezinssamenstelling.

  Je krijgt dan binnen de maand de ontbrekende gratis elektriciteit. Dat gebeurt via een creditnota of door een verrekening op je volgende factuur. 

 • Hoe gaat je elektriciteitsleverancier te werk? (Show answer)

  Elk jaar vermenigvuldigde je elektriciteitsleverancier je hoeveelheid gratis elektriciteit met de gewogen gemiddelde marktprijs per kWh voor huishoudelijke verbruikers. Dat bedrag trok hij dan af van je andere elektriciteitskosten.

  De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) berekent elk jaar de marktprijs. Volgens de marktprijs van 2015 kwam 100 kWh gratis elektriciteit neer op een korting van ongeveer 19,017 euro, exclusief btw.

  • Voorbeeld

  Stel dat je een gezin van 4 personen hebt. Dan levert 500 kWh gratis elektriciteit je voor de eindafrekening van 2015 een korting op van 95,09 euro, exclusief btw (5 x 19,017).

 • Wat moet je doen om je gratis elektriciteit te krijgen? (Show answer)

  Je hoeft zelf niets te doen. Je elektriciteitsleverancier kent de gratis elektriciteit automatisch toe.

  De energieleverancier die je op 1 april elektriciteit leverde, verrekent de gratis elektriciteit in zijn jaarlijkse eindfactuur onder de vorm van een korting. Die kun je zien onder de vermelding ‘korting gratis elektriciteit’ (afhankelijk van het tijdstip van de eindafrekening kan het zijn dat de gratis elektriciteit van 2015 nog verrekend wordt in 2016).

  Wie klant is bij een sociale leverancier zal de korting terugvinden op de eindafrekening van zijn distributienetbeheerder.

 • Wat zijn mijn tariefperiodes? (Show answer)

  Je kunt je tariefperiodes bekijken via onze handige toepassing

 • Is er nog een onderscheid tussen dagtarief, nachttarief en uitsluitend nachttarief? (Show answer)

  Ja. De elektriciteitstarieven worden bepaald door drie partijen: de leveranciers, de distributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder. Elke partij rekent voor zijn diensten een vergoeding aan. De vergoeding van de distributienetbeheerder moet door de VREG worden goedgekeurd. Het onderscheid tussen dagtarief, nachttarief en uitsluitend nachttarief bestaat nog steeds in deze goedgekeurde nettarieven. Aangezien de leveranciers verplicht zijn om dit tarief duidelijk op je eindfactuur te vermelden en dat op die manier door te rekenen aan jou, lijkt het logisch dat de prijzen van de leveranciers ook een onderscheid maken voor die verschillende tariefperiodes. Bijna alle leveranciers hebben verschillende prijzen voor het dag-, nacht- of uitsluitend nachtverbruik. De distributienetbeheerders blijven de verschillende tariefformules technisch ondersteunen. Zij bepalen ook wanneer de ‘normale uren’ en ‘stille uren’ van toepassing zijn. 

Pagina's

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Vraag het aan Eandis

Veelgestelde vragen