U bent hier

Lokale productie

Keer terug naar overzicht
 • Wat zijn de meest voorkomende spanningsproblemen? (Show answer)

  Het antwoord op deze vraag staat uitgebreid uitgelegd in onze brochure Zonnepanelen tot en met 10 kVA en Zonnepanelen vanaf 10 kVA. Gelieve deze te raadplegen via www.eandis.be > Publicaties > Zonnepanelen.

 • Waar vind ik meer informatie over de aansluiting van mijn lokale productie? (Show answer)

  Eandis biedt heel wat informatie over de aansluiting van je lokale productie. In eerste instantie vind je die terug op onze webpagina’s over lokale productie.

  Daarnaast publiceren we heel wat nuttige documenten en brochures over lokale productie. Die vind je terug in onze rubriek ‘publicaties’ onder de mappen ‘Lokale productie’ en ‘Zonnepanelen’.

  Ten slotte geven we je graag een overzicht van alle veelgestelde vragen over lokale productie

 • Welke teller moet ik plaatsen / er geplaatst worden? (Show answer)

  Bij lokale productie-installaties moeten minstens volgende tellers geplaatst worden:

  • Verbruiksmeter voor elektriciteit
  • Groenestroom- of productieteller (*)


  (*) Producenten van lokale productie-installaties ≤ 10 kVA die niet in aanmerking komen voor de toekenning van groenestroom- en / of warmtekrachtcertificaten, of hier geen gebruik van wensen te maken, zijn in principe niet verplicht om een productieteller te (laten) plaatsen.

  Wie deze tellers plaatst en wat de juiste modaliteiten zijn hangt af van het geïnstalleerd vermogen van de lokale productie-installatie:

  Bij een lokale productie-installatie ≤ 10 kVA

  De verbruiksmeter is de teller die uw (gecompenseerd) verbruik registreert in kWh. Dit is de standaardteller van de distributienetbeheerder die als basis dient voor de opmaak van uw elektriciteitsfactuur.

  Is uw vebruiksmeter niet in staat is om de geïnjecteerde energie in mindering te brengen van de afgenomen energie, dan wordt die op aanvraag van de netgebruiker kosteloos vervangen door Eandis.

  De groenestroom- of productieteller registreert de energie die door uw PV-installatie wordt opgewekt, uitgedrukt in de eenheid kWh. Hier kunt u m.a.w. aflezen hoeveel elektriciteit (kWh) uw PV-installatie in totaliteit heeft geproduceerd.

  Bij lokale productie-installaties ≤ 10 kVA wordt de productietelling door de klant / installateur voorzien en moet die steeds in de nabijheid van de vebruiksmeter worden opgesteld.

  Lokale productie-installatie > 10 kVA

  Bij lokale productie-installaties > 10 kVA moet er een dubbelrichting-verbruiksmeter geplaatst worden die alle afgenomen en alle geïnjecteerde energie apart registreert. Die telling wordt steeds door de distributienetbeheerder geplaatst en zal opgenomen zijn in de prijsofferte die u ontvangt n.a.v. de aangevraagde detailstudie.

  De productieteller is ook een dubbelrichtingteller die alle door uw lokale productie-installatie netto opgewekte en verbruikte elektriciteit registreert en uitdrukt in de eenheid kWh. De productieteller wordt eveneens door de distributienetbeheerder geplaatst en zal ook opgenomen zijn in de offerte van de aangevraagde netstudie.

 • Moet ik mijn lokale productie-installatie melden bij Eandis als ik geen aanspraak kan / wil maken op de toekenning van groenstroom-(GSC) of warmtekrachtcertificaten (WKC)? (Show answer)

  Ja, de aanmelding van uw lokale productie-installatie bij Eandis is verplicht en staat volledig los van het recht op de toekenning van groenestroom- en / of warmtekrachtcertificaten.

  Om het distributienet veilig en betrouwbaar te kunnen uitbaten, moet de distributienetbeheerder weten welke lokale productie-installaties op zijn net zijn aangesloten en op welke locatie. Op basis van de informatie in de aanmelding voert Eandis een controle uit op de technische voorschriften voor de netkoppeling van lokale productie. Daarom is het verplicht om uw lokale productie-installatie binnen de 45 dagen na keuring aan te melden bij Eandis. Als u uw lokale productie-installatie niet (tijdig) aanmeldt, kan u de toegang tot het distributienet ontzegd worden.

 • Wat als ik verhuis en mijn lokale productie-installatie meeneem? (Show answer)

  Net zoals bij indienstneming is de procedure afhankelijk van het geïnstalleerd vermogen:

  Lokale productie ≤ 10 kVA

  Als u uw lokale productie-installatie ≤ 10 kVA verplaatst naar een ander toegangspunt (EAN), moet de lokale productie-installatie na de verplaatsing gemeld worden op het nieuwe toegangspunt. Bij de aanmelding van de verplaatsing moeten zowel het AREI-keuringsverslag op de vorige als op de nieuwe locatie voorgelegd worden.

  Let op! Enkel PV-installaties die volledig verplaatst worden, dus zowel de panelen zelf als de omvormer(s) en de productieteller, zoals initieel geplaatst, AREI-gekeurd en aangemeld, behouden hun looptijd en minimumsteun.

  Als er slechts één of enkele componenten worden verhuisd naar een nieuw adres, dan verliezen beide delen het recht op groenestroomcertificaten omdat de oorspronkelijke PV-installatie ontmanteld is en dus niet meer bestaat.

  Lokale productie > 10 kVA

  Als u uw lokale productie-installatie > 10 kVA wil verplaatsen moet u er, net zoals bij indienstneming, eerst een aansluitingsaanvraag (detailstudie aansluitbaarheid) plaatsvinden op het toekomstige adres. Het resultaat van die studie / aanvraag is een offerte die alle technische- en prijsmodaliteiten weergeeft voor de installatie. Vanaf > 25 kW is een studie een betalende dienst van de distributienetbeheerder. De aanvraag dient te gebeuren door de klant zelf, via de Eandis- website.(’Werkaanvraag voor lokale productie > 10 kW’).

  Let op! Enkel PV-installaties die volledig verplaatst worden, dus zowel de panelen zelf als de omvormer(s) en de groenestroommeter, zoals initieel geplaatst, AREI-gekeurd en aangemeld, behouden hun looptijd en minimumsteun.

  Als er slechts één of enkele componenten verhuist naar een nieuw adres, verliezen beide delen het recht op groenestroomcertificaten omdat de oorspronkelijke PV-installatie ontmanteld is en dus niet meer bestaat.

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen