U bent hier

Energieschaarste

Keer terug naar overzicht
 • Wat zijn de voornaamste wijzigingen in vergelijking met vorige winter? (Show answer)

  Net zoals vorig jaar is het land verdeeld in 5 zones. Iedere zone telt 8 afschakelschijven, tegenover 6 vorig jaar. Als gevolg daarvan konden in de zones ZO en ZW de A- en B-gedeelten afgeschaft worden.

  Tenzij anders beslist door de bevoegde minister, zal indien nodig schijf 8 als eerste afgeschakeld worden en vervolgens zullen de schijven in dalende volgorde ingezet worden. In geval van schaarste zal normaal gezien schijf 1 niet ingezet worden. Deze schijf is immers bedoeld om aangesproken te worden wanneer zich plots een belangrijk incident voordoet op het Europese elektriciteitssysteem.

  Nieuw is ook dat de schijven niet enkel zullen roteren in geval van een effectieve afschakeling, maar ook in geval van een risico op afschakeling. Dit betekent dat wanneer bij een risico op schaarste een schijf niet effectief afgeschakeld is moeten worden, bij een volgende schaarsteperiode toch de daaropvolgende schijf (in dalende volgorde) aangesproken zal worden.

 • Waarom werd het afschakelplan aangepast ten opzichte van de winter 2014-2015? (Show answer)

  Op basis van de ervaringen tijdens de winter van 2014-2015 heeft een werkgroep onder leiding van de FOD Economie en het kabinet van de Minister van Energie werk gemaakt van de aanpassing van het wettelijk kader.

  Daarnaast heeft het afschakelplan inhoudelijk een aantal wijzigingen ondergaan om de A- en B-gedeelten in de zones ZO en ZW te kunnen afschaffen, om de impact op het Gentse havengebied en de luchthavens te beperken en om te voldoen aan de verplichting om de impact van een incident in België op het Europese elektriciteitssysteem te beperken. Op die manier werd ernaar gestreefd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo goed mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische context.

Pagina's

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen