U bent hier

Energieschaarste gemeenten

Keer terug naar overzicht
 • Kan ik als burgemeester vorderen dat bepaalde straten die zijn opgenomen in het afschakelplan niet worden afgeschakeld? (Show answer)

  Het afschakelplan werd vastgelegd door de Minister voor Energie na advies van de CREG en in overleg met de Minister van Economie. Vragen tot aanpassing dienen dan ook via de gouverneurs aan de bevoegde federale autoriteiten gericht te worden. De netbeheerders voeren de beslissingen van de bevoegde federale autoriteiten uit.

  Hierbij mag echter de oorspronkelijke doelstelling van het afschakelplan, namelijk het gecontroleerd onderbreken van de elektriciteitsbevoorrading in bepaalde zones om het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen en zo een algehele black-out te voorkomen, niet uit het oog verloren worden. Het onttrekken van bepaalde straten of zones aan het afschakelplan zou de effectiviteit van het afschakelplan verzwakken.

 • Kan deze lijst nog gewijzigd worden? (Show answer)

  Deze lijst kan niet aangepast worden op korte termijn.

 • Welke zijn de gemeenten die geviseerd worden door het afschakelplan? (Show answer)

  Om het afschakelplan en de betreffende gemeenten te kennen, ga naar http://afschakelplan.eandis.be/

  Niet noodzakelijk alle delen van een gemeente vallen in dezelfde afschakelschijf. Door de netstructuur of exploitatiewerken kunnen bepaalde delen in een andere afschakelschijf vallen.

 • Wie beslist wanneer het afschakelplan in werking treedt? (Show answer)

  Zoals wettelijk bepaald zijn het de Ministers die economie en energie onder hun bevoegdheid hebben die de beslissing nemen en de opdracht geven tot afschakeling wanneer uit de analyse van de transportnetbeheerder blijkt dat alle andere maatregelen ontoereikend zijn om het aanbod op de vraag af te stemmen. De netbeheerders voeren vervolgens de beslissing van de bevoegde ministers uit.

 • Op basis van welke criteria werd het afschakelplan opgesteld? (Show answer)

  Het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende ‘een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe’ voorziet in artikel 312, §5, dat de transportnetbeheerder Elia de taak heeft om een afschakelplan aan de Minister van Energie voor te stellen. De Minister legt het afschakelplan vast na advies van de CREG en in overleg met de Minister van Economie.

  In toepassing van deze bepaling werd het ministerieel besluit van 3 juni 2005 ‘tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit’ uitgevaardigd.

  Op basis van de ervaringen tijdens de winter van 2014-2015 heeft een werkgroep onder leiding van de FOD Economie en het kabinet van de Minister van Energie werk gemaakt van de aanpassing van het wettelijk kader dat voorgelegd werd aan de CREG.

  Het ministerieel besluit ‘Afschakelplan’ maakt melding van twee situaties: hoe het hoofd bieden aan plotse fenomenen (frequentiedaling als gevolg van een opeenvolging van probleemsituaties) en hoe het hoofd bieden aan situaties van ‘voorspelbare’ schaarste. Het ministerieel besluit bepaalt in welke prioriteitsorde de klanten mogen worden afgeschakeld of verwijst naar de beslissingen die de minister moet nemen.

  Daarnaast heeft het afschakelplan inhoudelijk een aantal wijzigingen ondergaan om de A- en B-gedeelten in de zones ZO en ZW te kunnen afschaffen, om de impact op het Gentse havengebied en de luchthavens te beperken en om te voldoen aan de verplichting om de impact van een incident in België op het Europese elektriciteitssysteem te beperken. Op die manier heeft men ernaar gestreefd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische context.

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen