U bent hier

Energieschaarste bedrijven

Keer terug naar overzicht
 • Wie komt in aanmerking voor een eventuele afschakeling? (Show answer)

  In het kader van het afschakelplan kunnen alle klanten aangesloten op het distributienet in een zone die opgenomen is in het afschakelplan, te maken krijgen met een eventuele stroomonderbreking in geval van effectieve schaarste.

  De wetgeving voorziet dat de dnb een lijst met prioritaire klanten opgeschakeld kan houden. 

 • Zullen decentrale productie-eenheden afgeschakeld worden in geval van schaarste? (Show answer)

  Vanuit technisch oogpunt betekent een afschakeling het loskoppelen van bepaalde delen van het distributienet door tijdelijk de verbinding met het hoogspanningsnet van Elia te onderbreken. In dit proces is het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen verbruikers en tussen producenten die aangesloten zijn op het distributienet. Productie-eenheden aangesloten op een onderdeel van het distributienet dat afgeschakeld wordt, zullen bijgevolg onderbroken worden en zich automatisch afkoppelen van het net, conform de veiligheidsvoorschriften opgelegd door de geldende reglementering. Dit geldt voor alle decentrale productie-eenheden aangesloten op het distributienet, ongeacht hun productievermogen, behalve voor productie-eenheden die aangesloten zijn op een “structureel injecterende kabel” ( = een kabel waarop enkel producenten aangesloten zijn, of een kabel voor dewelke eerdere uitgevoerde tellingen aanduiden dat de stroomrichting aan het uiteinde van de kabel ter hoogte van de secundaire rails injecterend is gedurende ten minste 90% van de tijd op jaarbasis, voor zover de betrokken distributienetbeheerder over deze informatie beschikt.)

  Productie-eenheden aangesloten op structureel injecterende kabels zal de distributienetbeheerder blijvend voeden. De andere productie-eenheden daarentegen, of deze nu aangesloten zijn op het laagspannings- of middenspanningsnet, kunnen niet snel hervoed worden omdat ze zich bevinden op onderdelen van het net waar de productie lager is dan het verbruik. Deze onderdelen hervoeden zou het schaarsteprobleem enkel verergeren, wat absoluut vermeden moet worden.

  Wat betreft de fotovoltaïsche zonnepanelen, is het belangrijk om op te merken dat een eventuele afschakeling zich normaal gezien enkel zal voordoen in de winter wanneer er een verbruikspiek is. Deze verbruikspiek komt doorgaans voor na 17u, wanneer er weinig of geen fotovoltaïsche productie is.

 • Zullen de klantcabines automatisch opnieuw aangeschakeld worden of zullen de netbeheerders manueel moeten tussenkomen? (Show answer)

  Deze cabines zijn uitgerust met een minimum spanningsmodule. Dit apparaat ontkoppelt de installatie van de klant automatisch van het net wanneer de spanning op het net wegvalt. Eens het net opnieuw onder spanning staat, moet de klant zelf zijn installatie opnieuw op het net aansluiten. De netbeheerder komt niet tussen voor deze handeling.

 • Kan ik, in geval van schaarste, mijn generator ter beschikking stellen op het net? (Show answer)

  Er zijn twee mogelijke manieren om met een noodgenerator bij te dragen tot de goede werking van het elektriciteitssysteem: ofwel via een commercieel akkoord met een evenwichtsverantwoordelijke (in dat geval wordt de generator in werking gesteld op vraag van deze evenwichtsverantwoordelijke), ofwel door deel te nemen aan een van de reserves (tertiaire reserve R3DP) van Elia bedoeld om het evenwicht op het net te bewaren (in dat geval wordt de generator in werking gesteld op vraag van Elia, via een aggregator).
  In beide gevallen is een voorafgaandelijk akkoord van de distributienetbeheerder vereist en moet de noodgroep beantwoorden aan de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, zoals bepaald in de regionale reglementering.

 • Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het gebruik van een generator/stroomgroep in geval van afschakeling? (Show answer)
  1. Plaats je generator steeds op een goed verluchte plaats, bij voorkeur buiten.
  2. Vooraleer de generator te gebruiken, schakel je de hoofdschakelaar van je elektrische binneninstallatie om zodat je afgekoppeld bent van het distributienet. Je dient afgekoppeld te blijven gedurende de volledige gebruiksduur.
  3. Sluit niet je volledige installatie op de groep aan, maar enkel die toestellen die je elektrisch wil hervoeden.
  4. Sluit geen toestel uit een badkamer, in de nabijheid van een zwembad of in een andere ruimte met water aan op de groep (bij gebrek aan een differentiaalschakelaar op deze groepen).
  5. Wanneer je beschikt over fotovoltaïsche zonnepanelen en er zou een afschakeling plaatsvinden in het midden van de dag (wat weinig waarschijnlijk is), probeer je dan niet gelijktijdig te voeden via de groep en via de fotovoltaïsche panelen.

  Daarnaast moet je er rekening mee houden dat wanneer een noodgenerator meerdere elektrische kringen bevoorraadt, dit een ingreep ter hoogte van het verdeelbord vereist. Dit kan je het best overlaten aan een vakman. Iedere belangrijke wijziging van de elektrische installatie moet immers gebeuren volgens de regels van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Een erkend controleorganisme moet daarna controleren of deze regels gerespecteerd werden. Dat geldt zowel wanneer de generator in eilandwerking gaat, als wanneer hij parallel met het net bevoorraadt.

  Generatoren die parallel kunnen werken met het net moeten verplicht bekend gemaakt worden bij de distributienetbeheerder en moeten beantwoorden aan het technische voorschrift C10/11 van Synergrid: http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16832.

  De installatie van een generator is bovendien onderworpen aan de milieuwetgeving. Afhankelijk van het vermogen van de generator en de hoeveelheid gestockeerde brandstof kan het zijn dat je meldingsplicht hebt of zelfs een milieuvergunning nodig hebt voor de generator, voor de opslag van de brandstof of voor beide. De modaliteiten verschillen van gewest tot gewest en kunnen verschillen in functie van de aard van de gestockeerde brandstof, de sector waarin jouw onderneming actief is en de omgeving waarin de onderneming gelegen is. Ga daarom zeker na over welke vergunningen je onderneming al beschikt.

 • Dien ik mijn generator af te koppelen van het net bij het wegvallen van de netspanning? (Show answer)

  Indien jouw generator (of in geval van zonnepanelen je omvormer) parallel werkt met het distributienet moet, bij het wegvallen van de netspanning, je generator afgekoppeld worden. Als je installatie daarop voorzien is, kan zij als alternatief in eilandwerking gaan.
  Dit type van installatie moet verplicht bekend gemaakt worden bij de distributienetbeheerder en moet beantwoorden aan het technische voorschrift C10/11 van Synergrid: http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16832

 • Met welke technologie kan ik me het best indekken tegen een stroomonderbreking? (Show answer)

  Het is belangrijk om te beseffen dat een onderbreking van de stroomvoorziening steeds mogelijk is, ongeacht het risico op schaarste. Deze onderbreking kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van werken aan de netinfrastructuur of van een storm die bepaalde onderdelen van het net beschadigd heeft. Iedere gebruiker moet dus steeds voorbereid zijn om gedurende enkele uren zonder elektriciteit te kunnen. De preventieve maatregelen die in dergelijk geval noodzakelijk zijn, zijn door iedere gebruiker zelf afzonderlijk te bepalen in functie van zijn eigen situatie. Er bestaan verschillende systemen om een stroomonderbreking van het net geheel of gedeeltelijk te ondervangen (batterijen, noodgeneratoren): het is aan de gebruiker (eventueel met de hulp van een installateur) om de keuze te maken die voor hem het meest geschikt is.

 • Hoe kan ik mij het best voorbereiden op een eventuele afschakeling? (Show answer)

  Indien je bedrijfsvoering in gevaar komt bij een bepaalde periode zonder stroom, kan je het best zorgen om te allen tijde een noodoplossing ter beschikking te hebben. Ook onder normale omstandigheden is een stroomonderbreking immers steeds mogelijk.

 • Hoe kan ik mij het best voorbereiden op een eventuele elektriciteitsschaarste? (Show answer)

  Schaarste is een voorzien globaal tekort van het elektriciteitsaanbod (productie en invoer) ten opzichte van de elektriciteitsvraag op een bepaald ogenblik. Alle verbruikers, dus ook zij die zich niet in een zone van het afschakelplan bevinden, kunnen bijdragen tot het beperken van het risico op schaarste, en dus van het risico op afschakeling van een deel van de verbruikers, door hun verbruik te beperken op de momenten waarop de globale vraag het hoogst is. Het is doorgaans in de late namiddag en vroege avond (17-20u) dat de vraag een piek bereikt (verlichting, treinen, elektrische fornuizen,... werken doorgaans meer op die momenten). Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld bijdragen tot het beperken van het risico op schaarste door de productietijden te verschuiven en telewerk aan te moedigen. Elke actie om zijn verbruik te beperken op het piekmoment is nuttig wanneer een risico op schaarste in het vooruitzicht gesteld is.

 • Wie zijn de prioritaire klanten? (Show answer)

  Het gaat om een lijst van klanten die door de overheid als prioritair beschouwd worden en die vastgelegd is door het ministerieel besluit. Deze lijst bevat de ziekenhuizen, de telefooncentrales van de hulpdiensten en de eigen posten van de netbeheerders.

Pagina's

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen