U bent hier

Energieschaarste

Keer terug naar overzicht
 • Wie komt in aanmerking voor een eventuele afschakeling? (Show answer)

  In het kader van het afschakelplan kunnen alle klanten aangesloten op het distributienet in een zone die opgenomen is in het afschakelplan, te maken krijgen met een eventuele stroomonderbreking in geval van effectieve schaarste.

  De wetgeving voorziet dat de dnb een lijst met prioritaire klanten opgeschakeld kan houden.

 • Kan ik als niet prioritaire klant toch ingeschakeld blijven na de activatie van mijn schijf? (Show answer)

  ja het is mogelijk dat uw woning gevoed wordt door dezelfde feeder als een prioritaire klant. Bijgevolg zal u niet afgeschakeld worden.

 • Zal ik verplicht worden om mijn verbruik te beperken en wordt dit gecontroleerd? (Show answer)

  De bevoegde ministers kunnen op bepaalde momenten verbodsmaatregelen opleggen om de vraag te beperken. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op particulieren en/of ondernemingen. De manier waarop het respecteren van deze verbodsmaatregelen gecontroleerd wordt, zal worden bepaald door de overheden.

 • Waar vind ik meer informatie over het afschakelplan? (Show answer)

  Je vindt heel wat extra informatie over het afschakelplan in onze verschillende lijsten veelgestelde vragen.

  Er zijn specifieke vragen voor gezinnen, bedrijven en gemeenten

  Daarnaast kun je ook extra info vinden op deze websites.

 • Zal ik nog op aardgas kunnen koken in geval van een afschakeling? (Show answer)

  De netbeheerders hebben de nodige schikkingen getroffen om de aardgasbevoorrading naar eindklanten te garanderen. Kookplaten of fornuizen op aardgas die geen elektrische voeding nodig hebben, zullen bijgevolg ook in een afgeschakelde zone kunnen blijven functioneren.

  Toestellen met een thermo-elektrische vlamdetectie (thermokoppel) hebben enkel elektriciteit nodig voor het bedienen van het ontstekingsorgaan (piëzo). Als alternatieve ontstekingsbron kan een lucifer of aansteker gebruikt worden waarna deze toestellen perfect normaal kunnen functioneren bij afwezigheid van elektriciteit.

  Toestellen met elektronische vlamcontrole (ionisatie) zullen echter niet functioneren bij het wegvallen van de elektriciteit.

 • Wat zijn de gevolgen van een eventuele afschakeling voor de aardgaslevering? (Show answer)

  Fluxys heeft alle nodige schikkingen getroffen om de continuïteit van de aardgasbevoorrading naar eindklanten en van de grensoverschrijdende stromen te garanderen. Een eventuele afschakeling zal geen impact hebben op de installaties die onmisbaar zijn voor het beheer van het net en de aardgasbevoorradingszekerheid van het land. In geval van schaarste vervullen zij immers een cruciale rol voor het beperken van het tekort door de heropstart van de elektriciteitsproductie via gasgestookte centrales mogelijk te maken. Anderzijds heeft Fluxys in overleg met de distributienetbeheerders maatregelen voorzien zodat de drukreduceerstations - die de overgang vormen tussen de hogedrukleidingen van Fluxys en het midden- en lagedruknet van de distributie-infrastructuur - geen nadeel zouden ondervinden van een eventuele afschakeling.

 • Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het gebruik van een generator/stroomgroep in geval van afschakeling? (Show answer)
  1. Plaats je generator steeds op een goed verluchte plaats, bij voorkeur buiten.
  2. Vooraleer de generator te gebruiken, schakel je de hoofdschakelaar van je elektrische binneninstallatie om zodat je afgekoppeld bent van het distributienet. Je dient afgekoppeld te blijven gedurende de volledige gebruiksduur.
  3. Sluit niet je volledige installatie op de groep aan, maar enkel die toestellen die je elektrisch wil hervoeden.
  4. Sluit geen toestel uit een badkamer, in de nabijheid van een zwembad of in een andere ruimte met water aan op de groep (bij gebrek aan een differentiaalschakelaar op deze groepen).
  5. Wanneer je beschikt over fotovoltaïsche zonnepanelen en er zou een afschakeling plaatsvinden in het midden van de dag (wat weinig waarschijnlijk is), probeer je dan niet gelijktijdig te voeden via de groep en via de fotovoltaïsche panelen.

  Daarnaast moet je er rekening mee houden dat wanneer een noodgenerator meerdere elektrische kringen bevoorraadt, dit een ingreep ter hoogte van het verdeelbord vereist. Dit kan je het best overlaten aan een vakman. Iedere belangrijke wijziging van de elektrische installatie moet immers gebeuren volgens de regels van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Een erkend controleorganisme moet daarna controleren of deze regels gerespecteerd werden. Dat geldt zowel wanneer de generator in eilandwerking gaat, als wanneer hij parallel met het net bevoorraadt.

  Generatoren die parallel kunnen werken met het net moeten verplicht bekend gemaakt worden bij de distributienetbeheerder en moeten beantwoorden aan het technische voorschrift C10/11 van Synergrid: http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16832.

  De installatie van een generator is bovendien onderworpen aan de milieuwetgeving. Afhankelijk van het vermogen van de generator en de hoeveelheid gestockeerde brandstof kan het zijn dat je meldingsplicht hebt of zelfs een milieuvergunning nodig hebt voor de generator, voor de opslag van de brandstof of voor beide. De modaliteiten verschillen van gewest tot gewest.

 • Ik heb zonnepanelen. Zal ik dan gespaard blijven? (Show answer)

  Neen, je fotovoltaïsche panelen hebben elektriciteit van het openbare distributienet nodig om te kunnen werken. Wanneer dit distributienet niet onder spanning staat, gaan fotovoltaïsche omvormers dan ook automatisch in veiligheidsmodus, dit wil zeggen dat ze zichzelf automatisch afschakelen van het net. In dat geval produceren fotovoltaïsche panelen dus geen elektriciteit meer.

 • Dien ik iets speciaals te doen wanneer de afschakeling ongedaan gemaakt wordt, bv aan mijn elektriciteitsmeter? (Show answer)

  Neen, van zodra de spanning op het net hersteld wordt, kunnen residentiële klanten (en andere klanten aangesloten op het laagspanningsnet) opnieuw elektriciteit van het net verbruiken.

  Echter om een verbruikspiek bij het terug aanschakelen van groepen verbruikers te voorkomen, is het aan te bevelen om niet onmiddellijk alle toestellen opnieuw aan te schakelen. Sommige toestellen zoals een koelkast en een verwarmingsketel verbruiken immers veel meer wanneer ze opstarten. Om dus een nieuwe verbruikspiek te voorkomen, kunnen deze het best geleidelijk manueel terug opgestart worden.

 • Riskeren de voedingsmiddelen in mijn diepvriezer te bederven bij een afschakeling? (Show answer)

  In een diepvriezer die niet langer onder stroom staat, stijgt de temperatuur slechts met 1°C per uur. Diepgevroren voedingsmiddelen lopen dus niet het risico snel te ontdooien. Aangezien een afschakeling standaard 3 tot 4 uren kan duren, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, blijft het risico dus beperkt.

Pagina's

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen