U bent hier

Eandis als sociale leverancier

Keer terug naar overzicht
 • Wat zijn gedropte klanten? (Show answer)

  Je bent een gedropte klant als je energieleverancier je contract heeft opgezegd. Als je geen nieuwe elektriciteits- en/of gasleverancier hebt gevonden ten laatste 10 dagen voor het einde van de opzegtermijn, dan wordt Eandis je nieuwe leverancier. We zijn dan je ‘sociale leverancier’.

 • Voordelen voor de beschermde klant? (Show answer)
  • Op vraag van een beschermde klant moet de leverancier de elektriciteits- en aardgasfactuur gratis opsturen naar zowel de klant als naar een derde partij (bijvoorbeeld schuldbemiddelaar, budgetbegeleider…).
  • Normaal moeten netbeheerders maar één keer om de twee jaar de meter van een klant zelf opnemen (zie ‘Wanneer moet je de meterstanden doorgeven aan Eandis?’). Op vraag van beschermde klanten moet de netbeheerder dat jaarlijks doen.
 • Wat is een Lokale adviescommissie (LAC)? (Show answer)

  Voor Eandis je energie kan afsluiten, gaat je dossier eerst naar de Lokale adviescommissie (LAC). Elke Vlaamse gemeente heeft een LAC. De LAC geeft advies en zoekt oplossingen om te voorkomen dat Eandis je elektriciteit of gas moet afsluiten. De LAC nodigt het OCMW, Eandis en jou uit op haar vergaderingen.

 • Wie is beschermde klant? (Show answer)

  Als beschermde klant heb je recht op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Beschermde klanten – of elke andere persoon die onder hetzelfde dak leeft –behoren tot een van de volgende categorieën. 

  Alle info op de site van de Federale Overheidsdienst (FOD)

  Categorie

  • Personen aan wie een inkomen van de sociale integratie (leefloon ) wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente – Attest van het OCMW vereist
  • Personen aan wie een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente – Attest van het OCMW vereist
  • Personen die een voorschot op het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten van het OCMW van hun gemeente – Attest van het OCMW vereist
  • Personen die een tegemoetkoming aan personen met een handicap genieten door een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %
  • Personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap genieten
  • Personen die een integratietegemoetkoming aan personen met een handicap genieten
  • Personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten
  • Personen die een tegemoetkoming voor hulp van derden genieten
  • Personen die een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % genieten
  • Personen die het gewaarborgde inkomen voor bejaarden genieten
  • Personen die de inkomensgarantie voor ouderen genieten
  • Huurders van een appartement in een appartementsgebouw waarvan de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie en waarbij de woningen worden verhuurd voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij – Attest van de sociale huisvestingsmaatschappij vereist

  De toekenning gebeurt automatisch op basis van de gegevens die de FOD Economie verzamelt en doorgeeft aan de betrokken energieleverancier of distributienetbeheerder. Je hoeft in principe geen attest aan te vragen of voor te leggen.

  Je kunt je kosteloos verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor de automatische toepassing van het sociaal tarief. Dat kun je doen door een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar je energieleverancier of distributienetbeheerder.

  Waar kun je een attest aanvragen?

  (Dit hoef je enkel te doen als je tot één van bovenstaande categorieën behoort en vaststelt op je factuur dat je het sociaal tarief niet krijgt.)

  FOD Sociale Zekerheid
  Algemene directie Personen met een handicap
  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50, bus 150
  1000 Brussel
  Tel.: 02 507 87 99
  E-mail: handiN@minsoc.fed.be

  Rijksdienst voor Pensioenen
  Centraal Bureau
  Zuidertoren
  Baraplein
  1060 Brussel
  Tel.: 0800 50 246
  E-mail: info@rvponp.fgov.be

  OCMW-kantoor van je gemeente

 • Wat is een beschermde klant? (Show answer)

  Een beschermde klant krijgt van de Vlaamse regering extra voordelen bij de levering van elektriciteit en aardgas. 

 • Wat kun je doen met de minimale levering van elektriciteit (10 ampère)? (Show answer)

  Met 10 ampère kun je een aantal elektrische toestellen zoals tv, radio en strijkijzer op hetzelfde moment gebruiken. Een verwarmingstoestel van 2 200 watt kan ook nog, maar wel niet samen met een ander elektrisch toestel.

  Het verbruik op 10 ampère is niet gratis en moet je ook betalen. Ofwel via facturen ofwel door je budgetmeter op te laden.

 • Wat is een ingebrekestelling? (Show answer)

  Als je binnen de 21 dagen na de verzending van de herinneringsbrief je elektriciteits- en/of aardgasfactuur niet betaalt en je ook geen afbetalingsplan afsprak, kan je leverancier je via een brief in gebreke stellen.

  In de ingebrekestelling wordt, net zoals in de herinneringsbrief, voorgesteld om contact op te nemen met de klantendienst van de leverancier, het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar. Het is de bedoeling dat je afspraken maakt over een afbetalingsplan (je betaalt je openstaande schuld in schijven).

  In de brief wordt eveneens beschreven welke gevolgen de niet-betaling van de factuur heeft (opzeg van het contract door de leverancier, installatie budgetmeter ...).

 • Wat is een herinneringsbrief? (Show answer)

  Als je de elektriciteits- en/of aardgasfactuur niet betaalt binnen de wettelijke betalingstermijn (minimum 15 dagen na de verzending van de factuur), dan stuurt je leverancier een herinneringsbrief.

  In deze brief wordt voorgesteld om contact op te nemen met de klantendienst van de leverancier, het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar. Het is de bedoeling dat je afspraken maakt over een afbetalingsplan (je betaalt je openstaande schuld in schijven). 

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen