U bent hier

Distributienettarieven

Keer terug naar overzicht
 • Waarom moet ik kosten betalen voor de distributie van energie? (Show answer)

  Er zijn kosten gemaakt om de distributienetten uit te breiden, te ontwikkelen, te exploiteren en te onderhouden. Ze omvatten alle reële kosten voor het beheer van de distributienetten, plus een redelijke vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

  De kosten voor de distributie van aardgas en/of elektriciteit zitten verrekend in de energiefactuur die je energieleverancier je bezorgt, op basis van het distributienettarief. Het nettarief verschilt, afhankelijk van de plaats waar je woont.

  Je kunt het distributienettarief dat voor jou van toepassing is, raadplegen op onze website. Door de zesde staatshervorming is de VREG sinds 1 juli 2014 bevoegd om de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest goed te keuren.

  Meer informatie? We namen voor jou je elektriciteitsfactuur onder de loep

 • Hoe komt het dat de distributienettarieven verschillen per woonplaats? (Show answer)

  De wet van 29 april 1999 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt bepaalt dat de distributienettarieven onder andere moeten gebaseerd zijn op de werkelijke kosten die nodig zijn om de distributienetten te bouwen en te onderhouden. Welnu, Eandis maakt(e) verschillende kosten in verschillende regio’s.

  In ons uitgebreide takenpakket treden vooral verschillen op in kosten tussen stedelijke gebieden en meer landelijke regio’s:

  • Densiteit: in stedelijke gebieden zijn er meer aansluitingen (lees: klanten) per kilometer net dan op het platteland.
  • Soort net: landelijke gebieden hebben langere netten, met meer bovengrondse netten en meer posten en transformatorenstations.
  • Sociale openbaredienstverplichtingen: het profiel van onze klanten verschilt per regio. Steden huisvesten relatief meer klanten die ‘opgezegd’ worden door hun elektriciteitsleverancier. Eandis levert hen dan (tijdelijk) energie, als ‘sociale leverancier’. Daar staat een kost tegenover.
  • Lokale productie: in sommige regio’s zijn er verhoudingsgewijs meer/minder installaties voor groene stroom (daken in steden zijn bv. minder geschikt voor PV-installaties). De kost voor de doorrekening van groenstroomcertificaten verschilt daardoor sterk van regio tot regio. Hoe meer installaties er zijn tegenover het aantal inwoners van een regio, hoe hoger de kosten. 

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen