U bent hier

Teken voor een toekomstgericht rioleringsbeleid

Nuttige info van onze klantenservice

Raadpleeg onze brochure!

De klimaatverandering rommelt aan de weerspatronen. Wetenschappers voorspellen nattere winters en hetere zomers, afgewisseld met hevige regenbuien. Als regenbuien intenser worden, is lokale waterberging de eerste stap om overlast te voorkomen. Als lokale overheid heb je hiervoor een aantal hefbomen in handen.

Met doordachte, lokale waterberging bied je een antwoord op de klimaatverandering


Hemelwaterafvoer verdient jouw aandacht

Samen met ons kan je zoeken naar de best mogelijke waterberging en naar creatieve oplossingen om regenwater bovengronds te houden. Zo ontwikkelen we samen een visie op hemelwaterafvoer, die vertaald wordt naar een hemelwaterplan. Geef de nodige aandacht aan de integratie van opvang en infiltratie van hemelwater in het openbaar domein. En zorg voor opvolging en handhaving bij negatieve keuringen of overtredingen tegen de stedenbouwkundige regels.


Geef het rioleringsbeleid van morgen vorm

Het rioolstelsel biedt drie uitdagingen: de aanleg van ontbrekend net, de vervanging van bestaand net en de optimalisatie ervan. Met onze expertise kunnen we je inspireren voor een lokaal rioleringsbeleid dat deze drie elementen omvat. Een beleid dat is afgestemd op de behoeften van jouw openbaar domein en dat deel uitmaakt van de meerjarenplanning.


Onderhoud de bestaande riolering

Een rioolbreuk veroorzaakt grote maatschappelijke, economische en ecologische schade. Een lekkend riool is vaak de boosdoener als de openbare weg verzakt.Slecht onderhouden riolen en dichtgeslibde grachten kunnen leiden tot wateroverlast. Ongezuiverde lozingen en overstorten veroorzaken geurhinder voor de omwonenden.
Daarom blijft het onontbeerlijk om bestaande rioleringen in goede staat te houden en indien nodig te vernieuwen. Voorzie in een jaarlijks budget voor preventief rioolbeheer en stem de vervangingsinvesteringen van de boven- en onderbouw op elkaar af.

Geef het rioolbeleid van morgen vorm

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen