U bent hier

Vergroenen via het STOP-principe

STOP’ staat voor de rangorde van vervoersvormen, die vertrekt vanuit de Stappers (voetgangers), Trappers (fietsers) en Openbaar (collectief) vervoer en eindigt bij de ‘minst wenselijke mobiliteitsvorm’, de Personenwagens.

STOP principe

STOP-principe op bedrijfsniveau

Op vlak van lokale vervuilende uitstoot en meer leefbaarheid in de stadskernen, leveren het stimuleren van openbaar vervoer, het ter beschikking stellen van (bedrijfs)fietsen en het gebruik van groenere, duurzamere (bedrijfs)wagens hierin een belangrijke bijdrage.

 

Bedrijven kunnen hun eigen mobiliteits- en voertuigenbeleid daarnaar richten:

 • Voorkomen van verplaatsingen
  open offices, thuiswerk, woon-werfverplaatsingen, videoconferenties, …
 • Verduurzamen van verplaatsingen
  openbaar vervoer, carpoolen, e-fietsen, …
 • Vergroenen van verplaatsingen
  indien tóch de auto, dan met zo min mogelijk schadelijke uitstoot, …

Wat dat laatste betreft kan de focust liggen op elektrische en aardgaswagens.

 

STOP-principe op gemeentelijk niveau

In 2009 werd het STOP-principe vastgelegd in het Mobiliteitsdecreet en werd het opgenomen in het Regeerakkoord 2009-2014.

Het STOP-principe kun je op verschillende manieren vertalen naar het gemeentelijk niveau. Allereerst is er natuurlijk de gepaste infrastructuur voorzien voor alle weggebruikers te beginnen met voldoende brede en toegankelijke voetpaden en veilige fietspaden waar het nodig is. Het STOP-principe vertrekt eigenlijk vanuit het beperken van de afstand van de verplaatsingen. Voor de gemeente wil dat dus zeggen dat inwoners prioritair zijn ten opzichte van bezoekers of mensen die in de gemeente komen werken. Bewoners verblijven bij wijze van spreken 24u/24u in hun straat, terwijl bezoekers er op een minuut tijd door rijden. De inrichting van de straat en de leefbaarheid ervan moet dus in eerste instantie vanuit de bewoners bekeken worden.

De gemeente heeft verschillende instrumenten om dit waar te maken. Vertrekpunt is uiteraard het gemeentelijk mobiliteitsplan waarin de functies van het wegennet omschreven worden. Dit mobiliteitsplan komt tot stand in samenwerking met alle wegbeheerders in de gemeente (het gewest is betrokken) en de aanbieders van openbaar vervoer (NMBS en De Lijn). Pas wanneer alle partners rond de tafel zitten kan een degelijk mobiliteitsbeleid gerealiseerd worden.

Brontekst en meer info: Netwerk duurzame mobiliteit.

 

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen