U bent hier

Project Ecobossen, stand van zaken

Collega’s en gezinsleden planten bomen

In februari staken een aantal Eandiscollega’s en hun gezinsleden mee de handen uit de mouwen om in Duffel een bos aan te planten. Dat deden ze in samenwerking met het gemeentebestuur, lokale jeugdbewegingen, de lokale school en kersverse ouders, voor wie dit de aanplant van een ‘geboorteboom’ betekende.

Die actie kadert in het engagement van Eandis binnen het Ecobossen-project. Daarmee financieren we de aanplanting van bossen in een twintigtal gemeenten verspreid over ons werkgebied. Gedurende vijf jaar, sinds 2016, mikken we in totaal op 25 hectare, wat overeen komt met zo’n 50 voetbalvelden. Vandaag staat de teller op 5,35 hectare, goed voor 2 ha in Bornem, 0,75 ha in Oosterzele en 2,6 ha in Duffel.

Collega’s en gezinsleden planten bomen

Zelf-uitgespaarde CO2

Met onze Mobiliteitswedstrijd in 2016 hebben 1 594 medewerkers samen meer dan 3 miljoen kilometer minder of duurzamer afgelegd, goed voor 600 ton CO2-reductie. Eandis beloofde om die mobiliteitsinspanningen en CO2-besparing om te zetten in bosaanplant.

Collega’s en gezinsleden planten bomen

Facturen worden bomen

In 2017 zetten we de milieuwinst die we met z’n allen bereiken door papier- en kleurenprintbesparing om in 3 hectaren bos of 6 000 bomen. Zo kan iedereen z’n loonfiche digitaal in plaats van op papier ontvangen. En we houden een campagne om het aantal prints, en in het bijzonder kleurenprints, met 10% naar beneden te halen in 2017.

Ook de papierbesparing naar aanleiding van onze overstap in 2017 naar elektronisch factureren zetten we om in bos. E-facturen verminderen het papierverbruik en dragen bij aan de reductie van CO2-uitstoot. Eandis engageert zich om alle elektronische facturen, en dus alle uitgespaarde papieren facturen, om te zetten in bomen.

Waarom doen we dit?

Het Ecobossen-project biedt een win-win. Enerzijds ondersteunen we als bedrijf onze partnergemeenten in hun engagement om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Daarnaast past Ecobossen binnen onze eigen doelstelling om zelf de CO2-uitstoot per medewerker tegen 2020 te laten dalen met 20% ten opzichte van 2008.

 

Daarvoor doen we het!

 

Collega’s en gezinsleden planten bomen

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen