U bent hier

Oude verwarmingsinstallatie in appartementsgebouw?

Laat je rendement controleren 

Woon je in een groot appartementsgebouw of ben je de syndicus? En staat er in dat gebouw een oude(re) verwar- mingsinstallatie?

Dan moet je een audit van je installatie laten uitvoeren.

We wijzen je graag de weg. 

Thermostaat

Vervang je oude verwarmingstoestel door een nieuwe condensatieketel 

Oudere verwarmingstoestellen halen vaak onvol- doende rendement. We raden je dan aan om je oude verwarmingstoestel te vervangen door een nieuwe condensatieketel. Die halen gemakkelijk een hoger rendement, waardoor je minder ver- bruikt en je energiekosten dalen. 

Een audit zet je op de goede weg

Tijdens de verwarmingsaudit van je centrale ver- warmingsinstallatie komt aan het licht of je aanpas- singen moet doen aan de installatie of de installa- tie moet worden vervangen. De CO2-uitstoot wordt onder de loep genomen, het behaalde rendement, de energiezuinigheid van je installatie ... De audit reikt je ook oplossingen aan die je een aanzienlijke energiebesparing kunnen opleveren.

Wanneer moet je een audit laten uitvoeren?

Ben je de eigenaar van een centraal verwarmings- toestel, met een vermogen van meer dan 20 kW en maximaal 100 kW? Dan ben je verplicht om iedere vijf jaar een verwarmingsaudit – een doorlichting van je verwarmingstoestel – te laten uitvoeren. De audit laat je best samen uitvoeren met een volgend periodiek onderhoud. Verwarm je met stookolie, dan is een jaarlijks nazicht van de ketel nodig. Bij aardgas laat je iedere twee jaar een nazicht doen.

Ben je de eigenaar van een centraal verwarmings- toestel, met een vermogen van 100 kW of meer, zoals bijvoorbeeld in een appartementsgebouw, of bestaat je installatie uit meerdere ketels? Dan moet je iedere twee jaar een audit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie bij stookolie en om de vier jaar bij aardgas, propaan en butaan. Een audit is sowieso verplicht als je verwarmings- ketel 15 jaar oud is.

Wie voert de verwarmingsaudit uit?

Een erkende technicus vloeibare brandstof

 • bij een centraal verwarmingstoestel met vloeibare brandstof (bv. stookolie)
 • bij een nominaal geïnstalleerd vermogen kleiner of gelijk aan 100 kW.

Een erkend technicus gasvormige brandstof

 • bij een centraal verwarmingstoestel met gasvormige brandstof (bv. aardgas, propaan, butaan)
 • bij een nominaal geïnstalleerd vermogen kleiner of gelijk aan 100 kW.

Een erkende technicus verwarmingsaudit

 • bij een centraal verwarmingstoestel met vloeibare of gasvormige brandstof
 • en bij een totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW
 • ook als de verwarmingsinstallatie uit meerdere ketels bestaat. 

(Bron: www.energiesparen.be)

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen