U bent hier

Nieuwsbrief Eandis - maart 2017

High-tech meetwagens Eandis sporen kabeldefecten op

Het elektriciteitsnet van Eandis hoort bij de meest betrouwbare van Europa. Bijna nergens zijn er minder stroomonderbrekingen dan bij ons. Dat komt onder meer omdat Eandis zeer snel en efficiënt kan inspelen op defecten, zoals defecte elektriciteitskabels. En die kunnen plots ontstaan: een kleine schram of defect aan een kabelmantel kan jaren nadien pas voor problemen zorgen.

meetwagenEén van de troeven om snel ondergrondse kabels te controleren en defecten op te sporen, is een wagenpark van acht hoogtechnologische meetwagens, bemand door getrainde operatoren. Die wagens rukken uit zodra er zich ergens op het werkgebied van Eandis een stroomonderbreking of ander defect voordoet. Ze zijn dag en nacht paraat vanuit uitvalsbasissen in Mechelen en Melle. Zo kunnen ze altijd snel ter plaatse zijn.

De technicus van Eandis controleert eerst de isolatieweerstanden van de kabels om de aard van de fout te bepalen. Via voorlokalisatie-technieken krijgt hij een eerste indicatie over waar de fout zich bevindt. Daarna beschikt hij over heel wat methoden om de exacte locatie van het defect te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld via een akoestisch, toonfrequent, elektrisch of magnetisch signaal. Dankzij die exacte plaatsbepaling kan de kabel snel worden gedetecteerd en hersteld, zonder onnodige kosten.

meetwagenIn 2016 controleerden de meetwagens van Eandis honderden kilometer ondergrondse elektriciteitskabels en spoorden ze 2 331 defecten op. Daarbij hoorden zowel 1 561 kleinere laagspanningsdefecten, als 770 problemen aan middenspanningskabels met zeer grote impact.

Opvallend: ook een honderdtal bedrijven doet een beroep op Eandis om fouten op te sporen in hun ondergrondse infrastructuur, zowel preventief als na een defect. Dat aantal neemt bovendien toe. Ook voor hen is een snelle interventie immers van groot belang, bijvoorbeeld om uitval van hun productie te vermijden.

Lees meer op: Info meetwagen

Digitale meters en Fluvius

logo eandis en infraxDe Vlaamse Regering heeft op 3 februari 2017 de invoering van digitale meters goedgekeurd. Vanaf 2019 zullen die nieuwe, digitale meters gefaseerd worden geplaatst, in eerste instantie bij nieuwbouw of grondige renovatie, of bij specifieke klantengroepen, zoals eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter. Eandis en Infrax, de twee Vlaamse netbedrijven, zijn tevreden met deze beslissing. Ze zullen actief meewerken aan het door de Vlaamse regering geplande stakeholdersoverleg om de kosten-batenanalyse rond digitale meters te actualiseren. Nadien zullen Infrax en Eandis de eenvormige uitrol van de digitale meters in Vlaanderen realiseren in een gemeenschappelijk bedrijf.

Eénmaal alle technische en aansluitingsmodaliteiten bepaald zijn, gebeurt de invoering van de nieuwe digitale meters in Vlaanderen best eenvormig en zo efficiënt mogelijk. Door samen te werken kunnen Eandis en Infrax maximaal schaalvoordelen laten spelen en betere voorwaarden bekomen bij leveranciers van meters of systemen voor gegevensverwerking. Dat is ook in het belang van de klant en om het nettarief in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Daarom richten Infrax en Eandis een gemeenschappelijke dochteronderneming met de naam ‘Fluvius’ op om onder meer die concrete taken op zich te nemen.

Fluvius wordt binnenkort weliswaar een nieuwe speler in het energielandschap, maar zal enkel in opdracht van Eandis en Infrax werken. Fluvius zal dus niet rechtstreeks in contact komen met de eindklanten. Voor hen verandert er niets. Het aanleggen en onderhouden van nutsleidingen blijft een taak van Infrax en Eandis en eindklanten blijven hun vertrouwde netbeheerder als aanspreekpunt hebben voor hun aansluitingen, meteropnames of storingen.

Lees meer op: digitale meters

Nieuwe meterkast voor digitale meters

Eandis speelt vandaag al in op de invoering van de digitale meter, door vanaf 1 januari 2018 een nieuwe kast voor de digitale meter te introduceren. Deze zogenaamde ‘25D60’ zal vanaf dan verplicht worden geplaatst bij nieuwbouw en renovatie van gezinswoningen of kleine bedrijven. Voor aansluitingen zwaarder dan 56 kilovolt-ampère (kVA), zoals bij grotere of industriële bedrijven, wijzigt er niets.

digitale metersDe nieuwe meterkast heeft dezelfde afmetingen en bodem dan de vorige kast (die heette in het jargon: ‘25S60-kast’). Enkel het deksel is volledig nieuw, met een open meetgedeelte bovenaan. Uiteraard voldoet ze aan alle veiligheidsvoorwaarden, en zijn alle elektrische onderdelen volledig afgeschermd.

Met de introductie van de nieuwe meterkast speelt Eandis vooral in op de komst van een nieuwe generatie digitale meters. De huidige meterkasten met donkergekleurd deksel, zijn niet ideaal om een elektronisch display af te lezen of te bedienen. Een klant met een elektronische meter moet namelijk knoppen kunnen bedienen om de informatie van het scherm te kunnen lezen of door de indexen te scrollen. Bovendien moet ook de mogelijkheid zijn voorzien om in te pluggen. De nieuwe meterkast, die ook perfect kan werken met een klassieke meter, maakt de meetopstelling dus helemaal klaar voor de toekomst.

Lees meer via: Veel gestelde vragen

BENOveren en energiepremies 2017

BENOveren staat voor nog beter renoveren dan gebruikelijk is. Hoe sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen: een lager energieverburik, minder CO2-uitstoot, meer wooncomfort en een betere verhuur- of verkoopprijs voor je woning. BENOveren is vandaag nog geen verplichting, tenzij je woning onder de energieprestatieregelgeving valt (bij nieuwbouw of grondige renovaties).

De campagne ‘Ik BENOveer’ informeert over het belang van hogere ambities op het vlak van energieprestaties, een goede planning en deskundig advies. Zo kunnen de kandidaat-verbouwers de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde uitvoeren.

De Vlaamse overheid ondersteunt BENOveren met drie steunmaatregelen:

BENOveren in groep

Eandis ondersteunt de collectieve aanpak van renovatiewerken van woningen, wooneenheden of woongebouwen door samen te werken met projectbegeleiders.  Vanaf maart 2017 komt er een aanbod voor collectieve renovatieprojecten, waarvoor je kunt inschrijven.  Elk project moet minstens tien woningen of wooneenheden uit dezelfde buurt bevatten die intekenen op hetzelfde thematische collectieve projectaanbod. Sociale huisvestingssmaatschappijen komen niet in aanmerking voor deze ondersteuning.

Energiepremies voor bestaande woningen

Er komt een geleidelijke afbouw van de premies. Enkel voor bestaande woningen worden nog premies toegekend voor dak-, vloer- en buitenmuurisolatie, HR-beglazing ramen, warmtepomp en zonneboiler. Voor beschermde klanten zijn de premies (bv condensatieketel) in 2017 fors hoger. Voor dak-, muur- of glasisolatie van huurwoningen, bewoond door kwetsbare doelgroepen, is er extra ondersteuning via een projectbegeleider.

Totaalrenovatiebonus

Een totaalrenovatie wordt aangemoedigd met een bonus bovenop de premies, wanneer je minimaal drie energiebesparende maatregelen combineert binnen de vijf jaar. Daarvoor kan je vanaf 2017 bij Eandis een beroep doen op de BENO-pass, die automatisch gecreëerd wordt bij de eerste premie-aanvraag voor je woning. De totaalrenovatiebonus is geldig voor dak-, glas-, muur- en vloerisolatie, en verder voor de warmtepomp, zonneboiler en ventilatie.

Premie aanvragen?

Eandis zorgt voor een vlotte verwerking van alle premie-aanvragen. Een premie aanvragen via de website van Eandis, gaat het snelst.

Een premie aanvragen via een gedrukt formulier, vraagt meer verwerkingstijd. Vanaf einde januari 2017 kun je de premieformulieren ook aanvragen via www.eandis.be/publicatiesbestellen of telefonisch via 078 35 35 34 of in een klantenkantoor van Eandis.

Opgelet: premies kunnen in de loop van het jaar wijzigen. Kijk steeds op de website van Eandis voor de meest recente actievoorwaarden.

Eandis wint Logistics Project of the Year 2017

De prijs ‘Logistics Project of the Year’ beloont jaarlijks het meest bijzonder en efficiënt project voor het beheer van de bevoorradingsketen (supply chain). Op 24 februari 2017 kwam die eer toe aan Eandis.

In een zeer snel veranderende energiewereld bleek dat enkele structurele veranderingen in het businessmodel noodzakelijk waren. Het voorraadbeheer werd dus helemaal hertekend om verspilling tegen te gaan en om tot een meer wendbare logistieke organisatie te komen.

De jury was onder de indruk van de zeer grondige voorbereiding en doordachte benadering die Eandis realiseerde. De uitvoering ervan ging gepaard met een totale reorganisatie van de logistieke diensten, een forse verbetering van de materiaalleveringen aan de onderaannemers en de opleiding van de medewerkers.

De jury waardeerde het feit dat de mensen zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen stocks, en hiervoor de nodige instrumenten en applicaties ter beschikking krijgen. Bij de beslissing van de jury speelde het ook een grote rol dat na aftrek van de projectkost, deze optimalisering van de logistiek bovendien een fors batig saldo vertoont.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen