U bent hier

Nieuwsbrief aannemers - Winter 2017

Nieuwsbrief aannemers

 

Jean Pierre HollevoetBeste aannemer

Koning Winter klopte de voorbije dagen fors aan onze deur. Heel wat techniekers moesten aan de slag in extreme weersomstandigheden. Langs deze weg wil ik mijn persoonlijke waardering betuigen en iedereen uitdrukkelijk bedanken voor die inspanningen! Samen zorgen we voor een topservice aan onze klanten, zelfs in zeer moeilijke omstandigheden.

Graag grijp ik ook even de nakende jaarwissel aan om een goed voornemen te uiten. In 2018 wil ik graag verder bouwen aan een nauwere samenwerking. Een echt partnership tussen aannemer en Eandis moet het eindresultaat zijn.

Onze (bijna definitieve) cijfers voor 2017 tonen een daling van het aantal fluïdumongevallen bij onze aannemers. Dat is prima nieuws en betekent dat jullie veiligheid hoog in het vaandel dragen. Een uitgebreide toelichting volgt uiteraard nog, maar met deze positieve noot wens ik jullie alvast fijne feestdagen en een fantastisch nieuwjaar!

Veel leesgenot!

Jean Pierre Hollevoet
Directeur Netbeheer Eandis
@jphollevoet

 

Nieuwe richtlijnen voor graafwerken bij pijpleidingen

Nieuwe richtlijnen bij graafwerken

Sinds 1 december 2017 zijn er nieuwe richtlijnen voor graafwerken bij transportleidingen van de leden van Fetrapi, de federatie van vervoerders van gassen en vloeistoffen per pijpleiding. Specifiek voor aannemers ‘Kleine grondwerken bij onderhoudswerken’ en ‘Aanpassen MS-cabines’ stuurden we al een brief met meer details.

Voor hen houdt de gewijzigde werkwijze in dat je bij kleine, niet-dringende graafwerken minstens 15 dagen voor de start van de werken de werkopdracht van Eandis ontvangt. Daarop dien je zo snel mogelijk een planaanvraag in via KLIP/KLIM voor de uitvoering van de grondwerken binnen de wettelijke termijnen. Minstens 3 werkdagen voordat je de werken start, contacteer je de betrokken beheerders van de pijpleiding(en). Hun contactgegevens vind je terug op de planaanvraag.

Bij dringende interventies gaat Eandis zelf na of er leidingen van gasachtige producten aanwezig zijn. De aanwezige nettechnieker stelt je daarvan op de hoogte en bespreekt tegelijk met jou de te volgen werkmethode en veiligheidsmaatregelen. Een verharde toplaag mag je tot 25 centimeter diepte machinaal verwijderen. Is de verharde toplaag dikker dan 25 centimeter, stop dan meteen de werken. In zulke situaties neemt Eandis contact op met de betrokken transporteur. Die komt dan ter plaatse om, mits eventuele bijkomende maatregelen, toestemming te geven voor de verderzetting van de werken.

Let op: voor aannemers ‘Aansluitingen’ geldt een andere werkwijze. Daarover volgt later nog meer info.

De nieuwe 25D60-meterkast

Nieuwe 25D60 meterkastDeze ligt alvast onder onze kerstboom. In januari 2018 introduceert Eandis immers een nieuwe kast voor de elektriciteitsmeter: de 25D60. Vanaf dan, rekening houdend met een overgangsperiode tot 31 maart 2018, moet die verplicht worden geïnstalleerd bij nieuwbouw en renovatie van gezinswoningen of kleine bedrijven. Voor zwaardere aansluitingen van 56 kVA en meer blijft de oude kast bestaan. Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, bieden we allerlei informatie aan op onze website en in onze vernieuwde brochure ‘Aansluiten op het distributienet elektriciteit laagspanning’.

Voor aannemers en hun collega’s bieden we, naast een e-learning (aanvragen via e-learning@eandis.be), demomateriaal aan in onze verschillende infragebieden. Voor de praktische uitwerking hiervan kun je het best afspreken met jouw lokale contactpersoon.

Opleidingen weer gratis

Opleidingen weer gratis

Sinds 1 november 2017 zijn opleidingen weer gratis voor aannemerspersoneel. Enkel voor wie niet slaagt voor de kwalificatieproef rekenen we een forfait aan van 1 200 euro. Voor de pasjes ‘Grondwerker’ en ‘Hulp’ rekenen we een forfait van slechts 200 euro aan.

Kan een cursist wegens ziekte een opleiding niet bijwonen, dan kan je de inschrijving gratis annuleren op voorwaarde dat Eandis binnen drie werkdagen na de laatste opleidings- of proefdatum een medisch attest ontvangt. Let wel: moet hij of zij daarna toch nog de opleiding volgen, start dan een nieuwe inschrijvingsprocedure. Wij kunnen immers niet inschatten hoe lang je collega afwezig zal zijn.

Daar is de Aannemersavond 2018!

Aannemersavond

Eén van de belangrijkste bijeenkomsten met onze aannemersbedrijven is onze Aannemersavond, een strategisch overlegmoment met de bedrijfsleiders van onze aannemers. Voor 2018 staat die gepland op 6 februari in Beveren. Binnenkort versturen we alle persoonlijke uitnodigingen. Willen jullie graag nu al bepaalde items op de agenda plaatsen? Stuur dan zeker een mailtje naar aannemers@eandis.be.

Daarnaast plannen we in mei 2018 ook weer onze jaarlijkse Aannemersdag. Daar komen al onze klassieke thema’s uitvoerig aan bod, zoals veiligheid, nieuwe technieken en afwerkingskwaliteit. Dat zal gebeuren met vertegenwoordigers van onze directie, technologie, aankoopdienst en infrastructuurgebieden.

Zet je schrap voor Koning Winter

Zet je schrap voor Koning Winter

Bij slechte of winterse weersomstandigheden en bij schemer in de morgen of de late namiddag is de zichtbaarheid beperkt. Bescherm jezelf en laat je zien op de openbare weg! Dat doe je met aangepaste signalisatie, voertuig(en) in optimale staat en fluokledij. Wie werkt op openbaar domein is immers verplicht signalisatiekledij van minstens klasse 2 te dragen. Denk eraan dat vuil of beschadigingen ervoor kunnen zorgen dat je kledij niet meer conform is. Heb je vragen hierover? Stuur dan een mailtje naar preventie@eandis.be.

Goede communicatie
In de winter, en vooral als het vriest, is het niet altijd mogelijk om putten en sleuven definitief te herstellen. Soms moet de definitieve herstelling even wachten op beter weer. Streef ook in zulke situaties altijd naar minimale hinder voor alle betrokken partijen, zeker voor zwakke weggebruikers. Zorg voor aangepaste signalisatie en licht alle betrokken klanten in over de herstelling van het voetpad of wegdek. Daar dient de meldingskaart voor.

Technische specificaties
Heel wat van onze opdrachten en materialen vereisen een specifieke minimumtemperatuur. Heb je twijfels hierover, ga dan te rade bij onze technische lastenboeken, waar je alle specificaties per energie en per materiaalsoort terugvindt. Zo ben je altijd zeker dat je je werk naar behoren kunt uitvoeren.

Kwaliteitsscores per lastenboek

De volgende grafieken tonen de gemiddelde scores voor de vijf verschillende lastenboeken. De grafieken geven de hoogste en laagste score voor het volledige werkgebied van Eandis weer, samen met onze vaste minimumnorm van 70% voor elk lastenboek. De beoordelingen via RoSi (Roadworks & Sidewalks), onze tool voor put- en werfregistraties, zijn ook in de scores vervat.

Kwaliteitsscores winter 2017

 

Delen op sociale media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen