U bent hier

Hoe ziet het energielandschap van morgen eruit? Ontdek de toekomst van onze energie!

Het staat buiten kijf: we moeten met z’n allen energie anders gaan gebruiken. En die verandering zal ingrijpend zijn. Intelligente toepassingen zullen ons helpen zuiniger en slimmer energie te verbruiken op het juiste moment. Zo besparen we op onze energiefactuur en beperken we onze impact op het milieu. 

Hoe ziet die energie van morgen eruit? Met dit filmpje schetsen we een beeld:

Elektriciteit, daar zit toekomst in

Energiebronnen die zorgen voor een grote CO2-uitstoot – zoals stookolie, diesel en benzine – behoren tot de verleden tijd. In de toekomst gebruiken we alsmaar meer elektrische apparaten.

Elektrische auto’s zijn een mooi voorbeeld van deze evolutie. Vandaag rijden er al enkele duizenden op onze Belgische wegen. In 2020 zullen dat er op het werkingsgebied van Eandis vermoedelijk zo’n 50 000 zijn.

Elektrische auto’s hebben geen brandstoftank, maar een grote batterij. Zo kunnen we hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie rechtstreeks in de auto tanken. Omdat er niet langer een brandstofmotor nodig is, zijn elektrische wagens bovendien fluisterstil. En een elektrische motor heeft geen uitstoot, waardoor de luchtkwaliteit beter wordt.

Pakweg de eerstkomende tien jaar blijft de elektrische auto nog duurder dan brandstofwagens. Auto’s op CNG – samengeperst aardgas – zijn voorlopig een goedkopere oplossing. CNG-auto’s stoten wel nog CO2 uit, maar zorgen voor 95% minder fijn stof dan diesel. Behalve de aankoopprijs zijn ook de gebruikskosten lager dan voor diesel, zo’n 30%. Kortom, investeren in een aardgasauto is een verstandige keuze.

De toekomst van energie

Ook elektriciteit om op een slimme manier te verwarmen, met meer comfort

Nog een reden voor de groei van elektriciteit: om onze woningen te verwarmen, zullen we meer en meer voor elektrische warmtepompen kiezen. Deze toestellen verwarmen de woning door water in een netwerk van buizen in het hele huis te laten circuleren. Meestal gaat het om vloerverwarming, wat zeer aangenaam is om in de winter op sokken te lopen.

De warmtepomp is zeer slim: ze haalt de warmte uit de buitenlucht en pompt ze letterlijk naar de woning. Net het omgekeerde systeem van een koelkast, maar dan groter. Door allerlei slimme technieken kan de warmtepomp met dezelfde hoeveelheid elektriciteit vier keer méér warmte produceren dan een elektrisch vuur. Een milieuvriendelijk alternatief dus voor de klassieke verwarmingsinstallatie.

 

Hernieuwbare energie in opmars

De komende jaren zullen we meer en meer hernieuwbare energie produceren. Eandis verwacht dat in 2050 ongeveer een derde van alle elektriciteit op ons distributienet zal komen uit windenergie en zonne-energie. Met ook warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) erbij – die lokaal zowel elektriciteit als warmte opwekken – wordt vermoedelijk de helft van onze energie in 2050 duurzaam opgewekt.

Hernieuwbare energie in opmars

 

Slim verbruiken dankzij slimme toepassingen: da’s goedkoper!

Kortom, in de toekomst verbruiken we meer elektriciteit, die bovendien opgewekt wordt via hernieuwbare energie. Maar die hernieuwbare energie is niet altijd beschikbaar. In de toekomst wordt het dus belangrijk dat we energie verbruiken op het moment dat die maximaal beschikbaar is.

Met de slimme meter en andere slimme toestellen zullen we ons energieverbruik beter kunnen opvolgen en aanpassen. Thermostaten zullen bijvoorbeeld op basis van je levenspatroon, de weersverwachtingen en de energieprijs bepalen wanneer ze je huis verwarmen. Slimme wasmachines gaan aan de slag wanneer er veel hernieuwbare energie beschikbaar is en de energieprijs dus goedkoper is.

Slim gebruiken zullen we ook doen via buurtinitiatieven die helpen om lokaal opgewekte energie lokaal te consumeren, in de eigen straat. We produceren dan zelf zo veel mogelijk energie met windturbines en zonnepanelen. En we spreken af wanneer we samen energie consumeren. Zo verbruiken we energie als die beschikbaar en dus goedkoop is. Bovendien hoeft onze overtollige energie dan niet afgeleid te worden naar andere plaatsen, via het distributienet. Aangezien we het net zo minder belasten, moeten we ook minder betalen voor het gebruik ervan.

 

Ook batterijen zullen helpen om op het juiste moment te consumeren

Elektrische batterijen zullen de energie van bv. onze zonnepanelen opslaan. Zo is die beschikbaar voor als we thuiskomen van ons uitstapje naar zee, tijdens een zonnige dag.

Als we de batterij bovendien zo programmeren dat ze rond de middagpiek oplaadt, dan moet er minder energie worden afgevoerd. Zo beperken we opnieuw de belasting van het distributienet. Als we de belasting in je straat halveren, dan kunnen jij en je buren dubbel zoveel zonnepanelen installeren zonder dat Eandis het net hoeft te verzwaren.

En wat als onze batterijen leeg zijn? Dan zullen de energienetten van Eandis de gevraagde energie leveren. Huizen zullen zo zelfvoorzienend mogelijk worden, maar gezinnen zullen altijd kunnen terugvallen op het elektriciteitsnet voor stroom. Zie het als een soort verzekeringsmaatschappij.

 

Eandis zorgt voor het net van de toekomst

Het onevenwicht tussen vraag en aanbod stelt zware eisen aan het distributienet. Eandis werkt volop mee aan een energietransitie die daarop inspeelt. Het basisidee: tegen een zo klein mogelijke kost voor onze klanten het net in balans houden.

Dat gebeurt onder meer door onderzoek en investeringen in nieuwe technieken. Daarbij horen ‘slimme netten’, om het netwerk actief aan te sturen, en ‘slimme meters’: een nieuwe generatie verbruiksmeters die tweerichtingscommunicatie mogelijk maakt met jou als klant.

Slimme netten

Een andere uitdaging ligt bij de snel evoluerende verwachtingen van de klant. En daarop speelt Eandis in met het programma ‘Slimme gebruikers’. Hierbij krijg je in de toekomst vooral meer keuzemogelijkheden en informatie.

Op onze website lees je mee over de energie-uitdagingen van de toekomst en de rol van Eandis. Wil je meer weten over hoe je zuiniger met energie kan omspringen? Lees meer over energie besparen

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen