U bent hier

Privacybeleid

In het kader van de uitoefening van onze taken verzamelen we bij Eandis de gegevens van onze klanten in een bestand dat we zelf beheren.        
 
We geven je meterstanden door aan je energieleverancier, die ze nodig heeft om je verbruiksfactuur correct op te maken. Gegevens die je ons bezorgt voor het verkrijgen van premies voor rationeel energiegebruik (REG-premies) kunnen we doorgeven aan bepaalde overheidsinstanties (gemeentes, provincies, de Vlaamse Overheid): zo maken we het mogelijk dat gelijklopende premies gelijktijdig worden behandeld en uitgekeerd. Eandis zal jouw gegevens nooit gebruiken voor commerciële of directmarketingdoeleinden. 

Als klant beschik je over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens, volgens de Privacywet (de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Mits bewijs van identiteit kunnen we jou (gratis) je persoonsgegevens schriftelijk toesturen. Dat is gratis: je bezorgt gewoon een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. Indien nodig kun je ons ook altijd vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet-pertinent zijn.

Computertechnieken om uw privacy te beschermen

‘ReCaptcha’ is een beveiligingstechniek die we gebruiken om je digitale gegevens en privacy te beschermen. Via een eenvoudige test, zoals een vinkje dat je manueel moet aanduiden, kunnen we op onze website het onderscheid maken tussen ‘echte’, menselijke bezoekers en ‘robots’ of schadelijke software van computercriminelen en hackers.
Klik hier om meer te weten over deze techniek. 

Vandaag gebruiken bijna alle webpagina's JavaScript, een standaard-programmeertaal in je webbrowser die wordt gebruikt om specifieke functies mogelijk te maken. Heb je JavaScript uitgeschakeld in je browser, dan kan zowel de inhoud als de functionaliteit van de webpagina beperkt of niet beschikbaar zijn. Klik hier voor instructies over hoe je JavaScript kunt activeren in de vijf meest gebruikte webbrowsers.

Wat met privacy bij ‘slimme meters’?

Op termijn zullen alle verbruiksmeters voor elektriciteit en aardgas evolueren naar slimme energiemeters, die gegevens kunnen verzenden en ontvangen. Na een eerste positieve test van het eigen ‘slimme meter’-concept in de gemeenten Leest en Hombeek, gaan we bij Eandis verder op de ingeslagen weg. We startten een pilootproject waarbij 40 000 slimme meters werden geplaatst, verspreid in Vlaanderen. 

Over welke gegevens gaat het?

Eandis stuurt ieder kwartier de meterstand van de slimme meters door naar haar ‘meter operating center’. Zo testen we optimaal de verschillende mogelijkheden van slimme meters. In ons operating center bewaren we al die meetgegevens: op een veilige manier, onder de exclusieve controle van Eandis. Daarnaast kan de slimme meter ook informatie bezorgen over de spanningskwaliteit van je aansluiting.  

Sommige media maken geen onderscheid tussen meters die het verbruik ‘in real time’ uitlezen en meters die een gemiddelde waarde doorsturen over een bepaalde tijdspanne (zoals de slimme meters van Eandis). Voor alle duidelijkheid: via onze slimme meters kunnen we onmogelijk nagaan welke toestellen in woningen staan of wanneer ze worden gebruikt.

Wat gaat Eandis met die gegevens doen?

Tijdens het pilootproject gebruiken we de meetgegevens alleen om te onderzoeken hoe we ons doel (de ontwikkeling van slimme netten kunnen realiseren. Dat willen we doen op een zo economisch mogelijke manier én met maximaal respect voor de privacy.  

We geven gegevens niet door aan derden, met uitzondering van de meterstanden die we bezorgen aan energieleveranciers voor de opmaak van eindafrekeningen. De bewuste gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. 

Andere testprojecten

Niet alleen Eandis test slimme meters en netten. Ook universiteiten, onderzoeksinstellingen en industriële partners gaan na wat de mogelijkheden en voordelen zijn. Bovendien levert Eandis inspanningen om het onderzoek verder uit te diepen. We willen verder gaan dan het louter testen van de slimme meters op huishoudelijk niveau. Daarom nemen we ook deel aan het Linear-project, een multidisciplinair onderzoeksplatform. 

Heb je (al) een slimme meter?

Dan worden voor de opmaak van jouw factuur nog steeds jaarverbruiken berekend. De meterstanden die daarvoor als basis dienen, leest Eandis uit in de maand van opname.

De (kwartier)gegevens die worden uitgelezen van op afstand (en die je kan volgen op het display van je meter) gebruiken we alleen om onze slimme meters en netten te testen. We geven die gegevens niet door aan derden. Na afloop van de testen vernietigen we de verkregen gegevens.

Extra informatie

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Je kunt altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie, op het gratis nummer 0800 63 300. Of je maakt gebruik van onze andere contactmogelijkheden. Op de website van de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) vind je ook bijkomende info over de privacyaspecten van de slimme meter.

Delen op sociale media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen