SGID verkozen als preferred bidder voor een participatie van 14% in Eandis Assets (1 juni 2016)

U bent hier

SGID verkozen als preferred bidder voor een participatie van 14% in Eandis Assets (1 juni 2016)

Eandis is verheugd te melden dat haar Raad van Bestuur vandaag beslist heeft exclusieve onderhandelingen te starten met State Grid International Development Limited (“SGID”) over een kapitaalparticipatie van 14% in de Vlaamse distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas Eandis Assets1. Deze beslissing is het resultaat van een selectieproces dat begon in december 2015.

Op voorwaarde dat de onderhandelingen succesvol kunnen worden afgerond, zal de samenwerking tussen Eandis en SGID ongetwijfeld een sterk partnerschap betekenen voor de lange termijn met duidelijke voordelen voor Eandis, haar aandeelhouders en de Vlaamse energieconsumenten. De participatie van SGID zou Eandis toelaten haar eigen sterktes verder te ontwikkelen.

SGID heeft een zeer ruime ervaring in het beheer van distributie- en transmissienetwerken wereldwijd en Europees. Hun technische kennis en expertise zullen ook ten dienste van Eandis worden gesteld. De keuze voor exclusieve onderhandelingen met SGID is tevens ingegeven door het feit dat SGID zich volledig akkoord verklaart met de voorgestelde minderheidsrechten en andere toetredingsvoorwaarden, die helemaal in lijn liggen met de belangen van de deelnemende lokale besturen.

SGID beschouwt Eandis als een uitstekende investeringsopportuniteit in een goed geleide gereguleerde infrastructuurbeheerder met stabiele kasstromen en een duidelijke focus op dienstverlening aan de Vlaamse bevolking.

Piet Buyse, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Eandis: “Eandis is ervan overtuigd dat SGID met zijn uitmuntende ervaring en kennis in energie-infrastructuur een wezenlijke meerwaarde kan betekenen voor Eandis Assets en haar aandeelhouders, de steden en gemeenten.”

* Eandis Assets is de fusie van de 7 vroegere distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Intergem, Imewo, Iveka, Iverlek en Sibelgas – de fusie en de naam ‘Eandis Assets’ zijn op de datum van dit Persbericht nog onderworpen aan een beperkt aantal opschortende voorwaarden.

Walter Van den Bossche, CEO van Eandis: “De toetreding van SGID zou onze kapitaalbasis aanzienlijk versterken. Dat is belangrijk in het vooruitzicht van diverse belangrijke investeringsprogramma’s zoals de invoering van slimme meters en de ombouw van het gasdistributienet van laag- naar hoogcalorisch gas. Het profiel van Eandis op de internationale financiële markten zou door de toetreding van SGID duidelijk versterkt worden.

Senior management van SGID: "Wij zijn vereerd met de mogelijkheid om Eandis, een bedrijf van hoge kwaliteit met sterk management en een aantrekkelijke propositie, te ondersteunen. Wij staan volledig achter Eandis' huidige strategie, visie en voortdurende inspanningen om te werken volgens de hoogste veiligheidsnormen, de focus op een betrouwbare en duurzame bedrijfsvoering en de ambitie om klanten te voorzien van 'best-in-class' elektriciteits -en gasdistributiediensten. SGID streeft er naar om een ondersteunende lange termijn aandeelhouder te zijn die Eandis kan assisteren met zijn knowhow en 'best practice' waar en wanneer nodig, in nauw overleg en samenwerking met de andere Eandis aandeelhouders."

Beide partijen zullen nu in de loop van de komende weken alle juridische en financiële details uitwerken. Zij zullen eveneens de overeenkomst voorleggen aan hun respectieve bestuursorganen. Ondertekening wordt verwacht voor eind juni en de afronding van de transactie tegen eind 2016.

Over Eandis

Eandis biedt netwerkoplossingen voor elektriciteit, aardgas, warmte en openbare verlichting. Het bedrijf heeft ook een belangrijke maatschappelijke rol in de realisatie van de klimaatdoelstellingen, de bestrijding van energiearmoede en het onafhankelijk beheer van energiedata. Eandis is actief in 229 steden en gemeenten in Vlaanderen en telt ongeveer 4 000 medewerkers. Meer informatie: www.eandis.be

Over SGID

State Grid International Development Limited (“SGID”) is een volledige dochteronderneming en het enige platform verantwoordelijk voor overzeese investeringen en activiteiten van State Grid Corporation of China (“SGCC”). SGID heeft een ijzersterke investeringsgeschiedenis in energienetwerkbedrijven wereldwijd en in Europa met transmissie-en distributie portefeuillebedrijven in Italië, Portugal, Australië, Brazilië, de Filipijnen en Hong Kong. SGID heeft een 'A+' S&P rating, 'A1' Moody's rating en 'A' Fitch rating.

SGCC is een publiek Chinees bedrijf en het grootste nutsbedrijf ter wereld. SGCC bekleedt al vijf jaar op rij de zevende plek op de Fortune Global 500. SGCC heeft een totale activa waarde van US$480 miljard (jaareinde 2015) en genereerde een totale omzet van US$340 miljard in 2015. SGCC heeft dezelfde kredietrating als China's staatsschuld: 'AA-' S&P rating, 'Aa3' Moody's rating en 'A+' Fitch rating.

BNP Paribas Fortis en Clifford Chance hebben Eandis geadviseerd in deze transactie.

Share on social media