U bent hier

Triple A-project

Triple A-project wil energiereductie in woningen via introductie toegankelijke technologieën en sensibilisering

Triple A-projectTriple-A ontwikkelt tools voor lokale overheden om het eigenaren van eengezinswoningen makkelijker te maken om energiebesparende maatregelen te nemen die passen bij hun woning, wensen en financiën.

De steden Antwerpen, Mechelen en Oostende gaan samen met Eandis werk maken van energiereductie in bestaande woningen. Dat gebeurt door het bijna-energieneutraal maken van individuele woningen en het verhogen van het energiebewustzijn bij de bewoners. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare gezinnen. Dit vierjarenproject loopt binnen een Europees samenwerkingsverband, mede ondersteund door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en de Universiteit Gent.

Energie-efficiëntie woningrenovatie: meer comfort, lagere rekeningen.

Klik op de illustratie om de poster te bekijken.

Energiedoelstellingen en energiearmoede

Een belangrijk uitgangspunt voor de steden Antwerpen, Mechelen en Oostende in dit project is de ondersteuning van het Renovatiepact. Dat plan van de Vlaamse overheid streeft naar het opwaarderen van het Vlaamse woningpark tot de langetermijndoelstellingen op vlak van energieprestatie.

Een tweede uitgangspunt is de bestrijding van energiearmoede. Daarom zijn in dit project een aantal woningen binnen de doelgroep van de kwetsbare gezinnen mee opgenomen. Dergelijke initiatieven passen binnen het kader van het energiearmoedeplan dat de focus legt op het realiseren van minder verbruik en het voorkomen van schulden bij gezinnen in (energie)armoede. Dat plan werd opgesteld door de Vlaamse overheid in samenwerking met armoedeorganisaties.

Eandis fungeert hierbij als kenniscentrum en wil als vertrouwde energiepartner de lokale besturen ondersteunen in hun energiebeleid en instaan voor de begeleiding van wijkprojecten rond energiereductie.

Om die energiereductie te realiseren, wordt gewerkt via een triple A-methodiek:

 • door het creëren van Awareness, of bewustzijn via sensibilisering
 • via easy Acces, of gemakkelijke toegang tot technologieën
 • en door Adoption, of introductie en gebruik van lagekoolstoftechnologieën.

‘Triple A’ is dan ook de naam van dit internationaal project.

Europees samenwerkingsverband

Binnen het Triple A-project zijn verschillende lokale overheden actief uit België, Frankrijk, Nederland  en het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen rekenen op ondersteuning van het Europese subsidieprogramma INTERREG dat overheden stimuleert om te investeren in projecten rond onderzoek, innovatie, energie of milieu. Andere participanten in Triple A zijn TU Delft (die de projectleiding heeft), Rotterdam, Breda, PSEE Picardie en Kent County Council.

Bedoeling is om te komen tot een belangrijke kennisversterking en samenwerking tussen gemeenten en regio’s om zo de energiezuinige renovatiemarkt te versnellen.

Het project wil bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen, de inrichting van ICT-platformen voor efficiënte communicatie, het testen en de verspreiding van home energy management systems, het inrichten van pop-up renovatiecenters om woningeigenaars te adviseren, en de realisatie van demonstratieprojecten voor renovatie van gezinswoningen via een breed scala aan energiebesparende technologieën. Het project loopt tot 31 december 2020. Meer info op http://www.triple-a-interreg.eu/.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen