U bent hier

Vergroen je voertuigenvloot

Vergroenen via STOP-principe

STOP’ staat voor de rangorde van vervoersvormen, die vertrekt vanuit de Stappers (voetgangers), Trappers (fietsers) en Openbaar (collectief) vervoer en eindigt bij de ‘minst wenselijke mobiliteitsvorm’, de Personenwagens.

STOP principe

Op vlak van lokale vervuilende uitstoot en meer leefbaarheid in de stadskernen, leveren het stimuleren van openbaar vervoer, het ter beschikking stellen van (bedrijfs)fietsen en het gebruik van groenere, duurzamere (bedrijfs)wagens hierin een belangrijke bijdrage.

Bedrijven kunnen hun eigen mobiliteits- en voertuigenbeleid daarnaar richten:

 • Voorkomen van verplaatsingen
  open offices, thuiswerk, woon-werfverplaatsingen, videoconferenties, …
 • Verduurzamen van verplaatsingen
  openbaar vervoer, carpoolen, e-fietsen, …
 • Vergroenen van verplaatsingen
  indien tóch de auto, dan met zo min mogelijk schadelijke uitstoot, …

Wat dat laatste betreft kan de focust liggen op elektrische en aardgaswagens.

Dat je als bedrijf daardoor je imago weldegelijk versterkt, bewijzen de gerenommeerde awards die Eandis won voor zijn mobiliteits- en voertuigenbeleid: lees hier meer daarover.

Meer weten?

Contacteer Eandis via duurzamemobiliteit@eandis.be.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen