U bent hier

Sectorinformatie

Alle noodzakelijke sectorinformatie voor leveranciers elektriciteit en aardgas vind je op de website van Indexis. Je raadpleegt er lijsten met calorische bovenwaarden (CBW), klimaatcorrectiefactor-waarden (KCF) en de GOS Residufactor-waarde (GRF). Die overzichten zijn altijd up-to-date: ze worden maandelijks bijgewerkt.    

Daarnaast plaatst Indexis ook elke maand Allocatie Markt Rapporten online. Het bedrijf berekent en publiceert ook de gemiddelde jaar- en maandverbruiken van elektriciteit en aardgas (EAV- en EMV-gemiddelden). Ten slotte vind je op de Indexis-website ook de meest recente info over de forfaitaire schadeloosstelling voor leveranciers.

Indexis – onze onafhankelijke dienstverlener

Indexis ondersteunt het beheer van gegevens tussen de verschillende spelers in de vrije elektriciteits- en aardgasmarkt. Het bedrijf doet dat in opdracht en onder toezicht van de netoperatoren Eandis (in Vlaanderen) en ORES (in Wallonië).

Als onafhankelijke dienstverlener behandelt Indexis marktgegevens op een vertrouwelijke en onpartijdige manier, en wisselt het die informatie ook uit tussen alle betrokken marktspelers. Indexis functioneert zo als een cruciaal informatieknooppunt, dat zijn steentje bijdraagt aan een correcte, vlotte marktwerking.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen