U bent hier

Tarieven transmissie elektriciteit

In België is er één transmissienetbeheerder, die de elektriciteit vervoert over het hoogspanningsnet: Elia. Dat bedrijf levert de stroom tot bij de netten van de distributienetbeheerders, en rekent daarvoor een vergoeding aan.


De CREG keurt de tarieven voor dat transport goed, conform het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur voor de distributienetten. Die tarieven van de transmissiekosten worden doorgerekend aan de energieleveranciers.

Je kunt je tarief opzoeken met onze handige toepassing.

 

Algemene bepalingen

De distributienetbeheerder behoudt zich het recht voor om de tarieven voor doorrekening van de transmissiekosten van Elia aan te passen, in geval van wijziging van Elia’s tarieven. En wat meer is: mochten de toepassingsmodaliteiten van de tarieven van Elia naar de verschillende klantengroepen wijzigen (door eventuele beslissingen van bevoegde instanties), dan zal de distributienetbeheerder de tarieven voor doorrekening van de kosten van Elia aanpassen (overeenkomstig die beslissingen).

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen