U bent hier

Tarieven gebruik aardgasnet

Voor het gebruik van het elektriciteitsnet en het aardgasnet gelden er afzonderlijke distributienettarieven.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) keurt de tarieven goed. Algemeen gesteld zijn die – door de VREG bepaalde – vergoedingen van toepassing, en voor een welbepaalde termijn.

Hieronder vind je, naast de officiële tariefbladen, aanvullend per termijn een detailblad dat specifieke informatie bevat voor energieleveranciers.

Je kunt je tarief opzoeken met onze handige toepassing.

 

Algemene bepalingen

In de tarieven is de belasting op de toegevoegde waarde (btw) niet inbegrepen. Die btw is ten laste van de energieleverancier, die ze doorrekent aan de distributienetgebruiker. Ter informatie: de kosten van het vervoernet voor aardgas worden afzonderlijk aangerekend door vervoersonderneming Fluxys aan de vervoernetgebruiker (de energieleveranciers). De CREG keurt de tarieven van Fluxys goed.

Zullen in de tarieven worden opgenomen, of worden doorgerekend aan de leveranciers in afwachting van opname in de tarieven: nieuwe belastingen of heffingen (van welke aard ook), verhogingen van bestaande belastingen en retributies. Die moeten dan zijn opgelegd door een bevoegde publieke instantie en betrekking hebben op (het gebruik van) de installaties die dienen voor het vervoer, de wijzigingen van de druk binnen het distributienet, de distributie, het meten en/of het gebruik van aardgas (niet-limitatief).  
Indien de wet voorziet dat nieuwe of verhoogde belastingen of heffingen worden verrekend via het toegangscontract, kunnen ze desgevallend als apart tarief worden doorgerekend, via de energieleverancier aan de distributienetgebruiker.

De distributienetbeheerder wijst erop dat de tarifaire voorwaarden zoals die worden gepubliceerd, alleen worden meegedeeld te voorlopige titel en om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De publicatie van de voorwaarden, noch de inhoud of de toepassing ervan door de distributienetbeheerder, betekenen dat de distributienetbeheerder instemt met en/of afziet van zijn rechten met betrekking tot de tarifaire beslissingen van de VREG.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen