U bent hier

FAQ Energy People

In onderling overleg zijn Energy People, de VREG en de distributienetbeheerder overeen  gekomen om de toegang tot het distributienet voor energieleverancier Energy People nog tot het einde van het jaar te behouden. Dit laat de klanten van  Energy People toe om nog tot het einde van het jaar te kiezen voor een andere leverancier.

De distributienetbeheerders Intergem, Imea, Gaselwest, Imewo, Iveka, Iverlek en Sibelgas, Iveg, Inter-energa, PBE en Infrax-west beëindigen de toegang van Energy People tot hun net op 31 december. Klanten van Energy People zullen de komende weken individueel geïnformeerd worden over hun mogelijkheid om te kiezen voor een andere leverancier. Bij uitblijven van deze keuze zal de distributienetbeheerder tijdelijk de levering over nemen wanneer de levering door Energy People stopt.

Vragen? Hieronder vind je de meest gestelde vragen met antwoord terug.

Welke energieprijs zal ik aangerekend krijgen?

Indien u nog dit jaar een leveringscontract sluit met een leverancier van uw keuze die u vanaf 1 januari energie zal leveren zullen de energieprijzen van deze leverancier van toepassing zijn.

Indien u voor het einde van het jaar geen keuze gemaakt hebt zal De distributienetbeheerder vanaf 1 januari energie leveren:

 • Bent u een niet beschermde huishoudelijke afnemer dan zal u een energieprijs betalen die ook van toepassing is op de afnemers waarvoor de distributienetbeheerder optreedt als vangnetleverancier. Deze prijzen zijn door de regulator goedgekeurd en zijn terug te vinden op de website van de distributienetbeheerder. De prijzen zijn ook opgenomen in de V-test van de VREG. Daar kan u deze prijs vergelijken met de andere prijzen en producten van commerciële leveranciers. U zal merken dat het gaat om een gemiddelde marktprijs. De levering door de netbeheerder is een tijdelijke noodmaatregel. De Vlaamse regering zal de periode bepalen dat de distributienetbeheerder instaat voor de levering. Deze periode is maximaal 2 maanden. Indien u binnen deze periode geen leveringscontract afsluit zal u zonder stroom komen te zitten. U hebt er dus alle belang bij om zo snel mogelijk een gunstige formule te kiezen bij een commerciële leverancier. Een lijst van leveranciers is terug te vinden op de website van de VREG (www.vreg.be).
 • Bent u een beschermde afnemer en geniet u op vandaag al van het sociaal tarief dan zal u ook dit gunsttarief krijgen via uw distributienetbeheerder. Let wel dat u initieel het hierboven vermeld tarief krijgt aangerekend. Het is pas nadat de FOD Economie het toekennen van het sociaal tarief heeft bevestigd, dat u met terugwerkende kracht dit tarief krijgt toegekend. Deze bevestiging kan een aantal maanden op zich laten wachten. De Vlaamse regering zal de periode bepalen dat de distributienetbeheerder instaat voor de levering. Deze periode is maximaal 2 maanden. Indien u binnen deze periode geen leveringscontract afsluit zal u zonder stroom komen te zitten.
 • Bent u een niet-huishoudelijke afnemer dan wordt u gefactureerd voor het verbruik in de periode dat u door de distributienetbeheerder wordt beleverd. Voor het verbruik in afwachting tot deze afsluiting wordt dezelfde door de regulator goedgekeurde prijs aangerekend. Op de commerciële markt zijn voor u goedkopere formules beschikbaar. U heeft er dus alle belang bij zo snel mogelijk een contract af te sluiten. Zonder leveringscontract met een commerciële leverancier zal de netbeheerder over gaan tot afsluiting na een korte periode van levering bepaald door de Vlaamse Regering.
Komt een meteropnemer langs of kan ik zelf een meterstand over maken ?

Indien u nog voor het einde van het jaar een leverancier kiest dan kan u de meterstand over maken. Indien u deze keuze niet maakt dan zal de distributienetbeheerder tijdelijk de levering over nemen wanneer de levering door Energy People stopt. U wordt schriftelijk gevraagd om reële meterstanden door te geven. Doet u dat niet zal meteropnemer langskomen om meterstanden te noteren.

Wat met zonnepanelen?

Indien u voor het einde van het jaar een nieuwe leverancier kiest kan u de reële meterstanden door geven. Indien u geen leverancier kiest dan zal de distributienetbeheerder tijdelijk de levering over nemen wanneer de levering door Energy People stopt. U wordt dan ook schriftelijk gevraagd om reële meterstanden door te geven. Doet u dat niet zal meteropnemer langskomen om meterstanden te noteren.

Wat met de andere tariefcomponenten zoals prosumententarief?

Alle tarieven worden aangerekend zowel bij een keuze voor een commerciële leverancier voor het einde van het jaar als wanneer de distributienetbeheerder de energielevering over neemt.

Wordt het uitbetalen van certificaten gehinderd door deze noodleveranciersprocedures?

Nee, de uitbetaling van certificaten loopt gewoon verder.

Wanneer krijg ik mijn slotfactuur ?

Bij keuze voor een commerciële leverancier voor het einde van het jaar krijgt u nog een afrekening van Energy People op het einde van het jaar. Indien er geen keuze wordt gemaakt voor een commerciële leverancier dan zal Energy People nog een afrekening sturen voor het verbruik tot het einde van het jaar en zal u nadien een slotfactuur krijgen van de distributienetbeheerder voor de periode tot wanneer u een contract aangaat bij een nieuwe commerciële leverancier. 

Bij wie kan ik terecht voor vragen over mijn afrekening bij Energy People?

Daarvoor dient u zich te wenden tot Energy People. Zij maken op basis van de wisselmeterstand nog een eindafrekening.

Hoe wordt het bedrag van mijn voorschotfactuur bepaald ?

Uw voorschotfactuur bij uw nieuwe leverancier of wanneer de distributienetbeheerder de energielevering over neemt na 1 januari wordt bepaald op basis van uw verbruik van de afgelopen periode.

Wat is de betalingstermijn ?

Indien u kiest voor een commerciële leverancier voor het eind van het jaar zijn de voorwaarden van deze leverancier van toepassing.

Indien u deze keuze niet maakt dan zal de distributienetbeheerder een betalingstermijn van 15 dagen na verzending van de factuur hanteren. Als de energiefactuur niet binnen deze betalingstermijn voldaan is, stuurt De distributienetbeheerder een herinneringsbrief. Als binnen 21 dagen na de verzending van de herinneringsbrief de energiefactuur nog steeds niet werd voldaan, en tevens geen afbetalingsplan werd afgesproken, kan de distributienetbeheerder via een brief een ingebrekestelling versturen.

Wat indien ik mijn factuur niet betaal ?

U krijgt dan een herinnering en een ingebrekestelling. Indien u dan niet betaalt, worden de nodige rechtsmiddelen aangewend om betaling te bekomen. Bij verdere niet betaling zal uiteindelijk, na de nodige stappen opgenomen in de wetgeving te doorlopen, overgegaan worden tot afsluiting. U krijgt dan geen elektriciteit meer en draait op voor de kosten van de afsluiting en heraansluiting.

Ik heb niet gekozen om beleverd te worden door de netbeheerder. Waarom wordt deze keuze voor mij gemaakt?

Het Energiedecreet voorziet in een noodleveranciersregeling om de continuïteit van levering te verzekeren. Zelfs als uw leverancier in de problemen is gekomen en geen toestemming meer heeft om energie te leveren, komt u niet onmiddellijk in de kou te staan. Het tijdelijke vangnet dat de netbeheerder biedt, zorgt ervoor dat u nog even de tijd hebt om een nieuwe leverancier te kiezen. Zonder dit vangnet zou u, doordat u geen leverancier meer hebt die zorgt voor de aan- en verkoop van energie en het evenwicht op het net garandeert, onmiddellijk afgesloten moeten worden.

Hoe verander ik van leverancier ?

U moet zo snel mogelijk een nieuw energiecontract afsluiten met een commerciële leverancier. Op de website van de Vreg (www.vreg.be) komt u meteen te weten wie voor u de goedkoopste energieleverancier is.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen