U bent hier

De werken die we uitbesteden

Waarom we uitbesteden

De exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van de elektriciteits-, aardgas-, warmte- en openbare verlichtingsnetten vereisen de dagelijkse inzet van vele honderden vakbekwame technici. Dat geldt niet minder voor de realisatie van aansluitingen. Voor de uitvoering van haar technische activiteiten doet Eandis in belangrijke mate een beroep op aannemers.

Wat we uitbesteden

In deze tabel geven we een overzicht van de soorten werken, en de vereiste erkenningsklassen, die we uitbesteden aan aannemers van werken ‘in opdracht van Eandis’. Voor elk soort werken zijn er specifieke erkenningscriteria en voorwaarden. Eandis kan enkel werken uitbesteden aan geregistreerde en erkende aannemersbedrijven. 

 

 1. Bovengrondse leidingen
 2. Ondergrondse leidingen
 3. Projectgebonden werken
 4. Kleine grondwerken
 5. Aansluitingen en overkoppelingen
 6. Grondverwerking 
 7. Muur- en vloerisolatie
 8. Globale klimatisatie/ HVAC
 9. Saneren van middenspannings-cabines

 

 1. Bovengrondse leidingen: Klasse 2 P3, Klasse 2 D13

1.1 De plaatsing en verwijdering van bovengrondse leidingen

 • Plaatsen nieuw bovengronds laagspanningsnet
 • Vervangen bovengronds laagspanningsnet
 • Curatief onderhoud bovengronds laagspanningsnet
 • Systematisch vervangen van palen
 • Preventief nazicht van palen
 • Vervangen van houten palen
 • Schadegevallen herstellen

1.2 Overkoppelen van bestaande aansluitingen bij het ondergronds brengen van het net

1.3 Werken aan openbare verlichting

 • Nieuwbouw en vernieuwing openbare verlichting
 • Preventief vervangen van lampen + gelijktijdige reiniging van verlichtingsarmaturen
 • Voorronde
 • Schadegevallen herstellen

1.4 Plaatsing van een permanent net voor feestverlichting

1.5 Plaatsing van aftakpunten voor kerst- en sfeerverlichting

1.6 Projecten voor bovengrondse netten

 • Monumentverlichting
 • Dimming
 • Plaatsen BLS-palen op plaatsen niet toegankelijk met normaal vervoer
 • ...

1.7 Schilderen openbare verlichtingsmasten

1.8 Preventief snoeiwerk

 1. Ondergrondse leidingen: Klasse 2 C2 of klasse 4 C2 (water)

2.1 Graven van sleuven

2.2 In de grond brengen van kabels en buizen

2.3 Onderling doorverbinden van deze leidingen in koude toestand (niet onder spanning en gasloos of droog)

2.4 Dempen van de sleuven en herstellen van berm, voetpad of bestrating

2.5 Afdrukken van gas en waterleidingen

2.6 De uitvoering van kleinschalige gestuurde boringen

2.7 De aanleg van ondergrondse waterleidingen (niet in synergie voor TMVW), inclusief de overkoppeling van de wateraansluitingen, de wachtdienst op alle types waternetten en de aanmaak van eindkoppelingen voor alle aangelegde waternetten

 1. Projectgebonden werken: Klasse project-afhankelijk C2 of C7

3.1 Ontwerpen en uitvoeren van gestuurde boringen

3.2 Plaatsen en lassen van stalen gasleidingen die niet onder ‘ondergrondse leidingen’ vallen

3.3 Plaatsen en lassen van PE (Polyethyleen) gasleidingen vanaf Ø315mm

3.4 Plaatsen en verbinden van kabels met een uitbatingspanning hoger dan 15kV en/of een sectie groter dan 400mm²

 1. Kleine grondwerken: Klasse 1 C2/C6

4.1 Uitgraven en dempen van putten en kleine sleuven en het opbreken en herstellen van alle types bestrating

4.2 Grondwerken voor aansluitingen en overkoppelingen

4.3 Grondwerken voor defecten/lekken

4.4 Handboringen

 1. Aansluitingen en overkoppelingen: Klasse 2 

5.1 Realiseren of vernieuwen van aansluitingen voor gebouwen

5.2 Overbrengen van aansluitingen op het distributienet. Dit gebeurt bij renovatie van een oude of te verlaten distributieleiding

5.3 Vervangen van onderdelen van aansluitingen (meters, drukregelaars, ontvangsttoestellen …)

5.4 Schorsen en heraansluiten van meters

5.5 Plaatsen, activeren en desactiveren van budgetmeters elektriciteit en gas

5.6 Vrije optie: Overkoppelingen drinkwater in synergie met andere overkoppelingen

5.7 Grondwerken en wegherstel, ook voor synergiewerken

5.8 (Gedeeltelijk) realiseren of vernieuwen of vervangen van wateraftakkingen:  klasse 2 C2

5.9 Spanningswijzigingen binneninstallaties: klasse 1 P1

 1. Grondverwerking 

6.1 volgens Vlarebo normering bodems behandelen hoofdzakelijk afkomstig uit grondoverschotten

 1. Muur- en vloerisolatie: Klasse 1 of 2, Erkenning D4 of D11 of D21 of D25

7.1 Isoleren van buitenmuren door het opspuiten met PUR van de aanwezige spouw: klasse 1, D4 of D21

7.2 Isoleren van buitenmuren door het plaatsen van een isolatieschild en bijhorende gevelbekleding: klasse 2, D4of D11 of D21 of D25

7.3 Isoleren van buitenmuren door het plaatsen van een isolatieschild en bijhorende bepleistering: klasse 2, D4 of D11 of D21 of D25

7.4 Isoleren van vloeren door het plaatsen van een isolatieschild op de aanwezige draagvloer zonder vloerafwerking of via de aanwezige kruipruimte: klasse 2, D4 of D21 of D25

7.5 Isoleren van vloeren door het opspuiten van PUR op de aanwezige draagvloer zonder vloerafwerking of via de aanwezige kruipruimte: klasse 1, D4 of D21

 1. Globale klimatisatie/HVAC : Klasse 2 of 8, Erkenning D16 of D17 of D18

8.1 Uitvoeren van werken Globale Klimatisatie/HVAC in infragebied Oost & West: Klasse 2, D16 of D17 of D18

8.2 Uitvoeren van werken Globale Klimatisatie/HVAC in infragebied Schelde-Lieve: Klasse 8, D16 of D17 of D18

 1. Saneren van middenspannings-cabines: Klasse 1 P1-P2

9.1 Kabelmanipulaties in middenspanningscabines

9.2 Maken van moffen op spanningsloze laagspanningskabels

9.3 Maken van moffen op middenspanningskabels

9.4 Wegnemen en plaatsen van transformatoren

9.5 Wegnemen en plaatsen van middenspanningsuitrustingen en -cellen

9.6 Plaatsen van afschermingen

9.7 De grondwerken voor sleuven tot 200 meter en voor mofputten

 

 

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen