U bent hier

Kerncijfers

Alle cijfers zijn per 31 december, tenzij anders aangegeven.

Operationele cijfers

type 2017 2016 2015
Aansluitingen elektriciteit 2.691.131 2.664.391 2.641.551
Aansluitingen aardgas 1.806.653 1.773.585 1.740.197
Toegangspunten sociale leverancier elektriciteit 63.695 62.717 60.655
Toegangspunten sociale leverancier aardgas 49.078 48.461 47.138
Netlengte elektriciteit 98.241 97.667 97.312

waarvan middenspanning

34.947 34.794 34.737

waarvan laagspanning

63.294 62.873 62.575
Netlengte aardgas 43.267 42.837 42.598

waarvan middendruk

8.026 7.972 7.915

waarvan lagedruk

35.241 34.865 34.683
Lichtpunten openbare verlichting 855.433 849.092 845.250

 

Personeel (Eandis System Operator cvba)

aantal 2017 2016 2015
Aantal personeelsleden 3.863 3.967 4.041
Aantal personeelsleden (voltijds equivalenten) 3.693,21 3.793,23 3.869,22

 

Financieel

Alle vermelde financiële kerncijfers zijn IFRS-cijfers met betrekking tot de Eandis Economische Groep. Alle vermelde cijfers in duizend EUR, tenzij anders aangegeven.

Winst/verliesrekening

WINST/verlies 2017 2016 2015
Bedrijfsopbrengsten 3.019.034 2.788.767 2.677.762
Bedrijfskosten -2.447.516 -2.169.960 -2.065.689
Bedrijfswinst 571.518 618.807 612.073
Financieel resultaat -148.195 -190.009 -184.863
Winst vóór belasting 423.323 428.798 427.210
Belasting op resultaat -187.561 -145.906 -142.767
Winst over de verslagperiode 235.762 282.892 284.443

 

Balans

Balans 2017 2016 2015
Vaste activa 7.925.395 7.902.818 7.908.256
Vlottende activa 1.012.806 1.715.003 1.814.932
ACTIVA 8.938.201 9.617.821 9.723.188
Eigen vermogen 2.255.239 2.063.972 1.977.198
Verplichtingen op korte termijn 852.660 1.558.899 1.718.745
Verplichtingen op lange termijn 5.830.209 5.994.950 6.027.245
PASSIVA 8.938.201 9.617.821 9.723.188

 

Kasstroomoverzicht

kasstroom 2017 2016 2015
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 1.174.350 709.235 1.282.610
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -393.314 -351.326 -431.005
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -752.339 -358.857 -856.862

 

Ratio's

ratio's 2017 2016 2015
(FFO + interest expense)/interest expense (1)     3,0
Net debt/ fixed assets (2)     81,4%
FFO/net debt (3)     6,6%
RCF/net debt (4)     3,7%

Noot:

Alle ratio’s volgens berekeningen van Moody’s (Credit Opinion 5 juli 2016)

Legende

FFO = funds from operations
RCF = retained cash flows

 1. Aangepaste interestdekkingsratio – geeft de mogelijkheid weer van de onderneming om haar schuldenlast af te lossen.
 2. netto schuld/vaste activa – geeft de schuldgraad weer ten opzichte van de investeringen in het netwerk
 3. bedrijfskasstroom/netto schuld – geeft de mogelijkheid weer van de onderneming om cash te genereren zodat toekomstige schulden kunnen worden afbetaald  
 4. ingehouden cashflow/netto schuld – is een indicatie voor de financiële hefboom en voor de sterkte van de cashflows na dividenduitkering

 

Aflossingschema

In de grafiek vindt u een overzicht van de kapitaalaflossingen en interestbetalingen op de uitstaande lange termijn schuldinstrumenten (bankleningen en obligatieleningen):


De gewogen gemiddelde looptijd van de uitstaande lange termijn financieringen (bankschulden, obligatieschulden e.a.) bedraagt per 1 juli 2017, 10 jaar en 5 maanden. De gewogen gemiddelde rentevoet op deze financiering is 2,924%.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen