U bent hier

Kerncijfers

Alle cijfers zijn per 31 december, tenzij anders aangegeven.

Operationele cijfers

type 2015 2014 2013
Aansluitingen elektriciteit 2.641.551 2.616.357 2.592.442
Aansluitingen aardgas 1.740.197 1.706.223 1.672.268
Toegangspunten sociale leverancier elektriciteit 60.655 61.525 62.908
Toegangspunten sociale leverancier aardgas 47.138 47.942 48.823
Netlengte elektriciteit 97.312 96.408 km 95.149 km

waarvan middenspanning

34.737 34.394 km 33.806 km

waarvan laagspanning

62.575 62.014 km 61.343 km
Netlengte aardgas 42.598 42.238 km 41.831 km

waarvan middendruk

7.915 7.847 km 7.772 km

waarvan lagedruk

34.683 34.391 km 34.059 km
Lichtpunten openbare verlichting 845.250 842.758 833.878

 

Personeel (Eandis cvba)

aantal 2015 2014 2013
Aantal personeelsleden 4.041 4.170 4.268
Aantal personeelsleden (voltijds equivalenten) 3.869,22 4.001,11 4.135,02

 

Financieel

Alle vermelde financiële kerncijfers zijn IFRS-cijfers met betrekking tot de Eandis Economische Groep. Alle vermelde cijfers in duizend EUR, tenzij anders aangegeven.

Winst/verliesrekening

WINST/verlies 2015 2014 2013
Bedrijfsopbrengsten 2.677.762 2.781.007 2.955.571
Bedrijfskosten -2.065.689 -2.299.725 -2.484.237
Bedrijfswinst 612.073 481.282 471.334
Financieel resultaat -184.863 -252.980 -143.345
Winst vóór belasting 427.210 228.302 327.989
Belasting op resultaat -142.767 188.737 -7.831
Winst over de verslagperiode 284.443 417.039 320.158

 

Balans

Balans 2015 2014 2013
Vaste activa 7.908.256 7.854.706 7.724.365
Vlottende activa 1.814.932 2.306.126 1.314.278
ACTIVA 9.723.188 10.160.832 9.038.643
Eigen vermogen 1.977.198 2.608.370 2.979.375
Verplichtingen op korte termijn 1.718.745 1.088.710 1.018.674
Verplichtingen op lange termijn 6.027.245 6.463.752 5.040.594
PASSIVA 9.723.188 10.160.832 9.038.643

 

Kasstroomoverzicht

kasstroom 2015 2014 2013
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 1.282.610 -336.729 467.104
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -431.005 -496.669 -584.451
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -856.862 837.275 115.542

 

Ratio's

ratio's 2015 2014 2013
(FFO + interest expense)/interest expense (1) 3,0 3,6 4,0
Net debt/ fixed assets (2) 81,4% 80,5% 68,0%
FFO/net debt (3) 6,6% 8,3% 11,2%
RCF/net debt (4) 3,7% 5,3% 6,8%

Noot:

Alle ratio’s volgens berekeningen van Moody’s (Credit Opinion 5 juli 2016)

Legende

FFO = funds from operations
RCF = retained cash flows

 1. Aangepaste interestdekkingsratio – geeft de mogelijkheid weer van de onderneming om haar schuldenlast af te lossen.
 2. netto schuld/vaste activa – geeft de schuldgraad weer ten opzichte van de investeringen in het netwerk
 3. bedrijfskasstroom/netto schuld – geeft de mogelijkheid weer van de onderneming om cash te genereren zodat toekomstige schulden kunnen worden afbetaald  
 4. ingehouden cashflow/netto schuld – is een indicatie voor de financiële hefboom en voor de sterkte van de cashflows na dividenduitkering

 

Aflossingschema

In de grafiek vindt u een overzicht van de kapitaalaflossingen en interestbetalingen op de uitstaande lange termijn schuldinstrumenten (bankleningen en obligatieleningen):

Kerncijfers

De gewogen gemiddelde looptijd van de uitstaande lange termijn financieringen (bankschulden, obligatieschulden e.a.) bedraagt per 30 juni 2016, 9 jaar en 10 maanden. De gewogen gemiddelde rentevoet op deze financiering is 3,222%.

Delen op sociale media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Vraag het aan Eandis

Veelgestelde vragen