U bent hier

Kerncijfers

Alle cijfers zijn per 31 december, tenzij anders aangegeven.

Operationele cijfers

type 2016 2015 2014
Aansluitingen elektriciteit 2.664.391 2.641.551 2.616.357
Aansluitingen aardgas 1.773.585 1.740.197 1.706.223
Toegangspunten sociale leverancier elektriciteit 62.717 60.655 61.525
Toegangspunten sociale leverancier aardgas 48.461 47.138 47.942
Netlengte elektriciteit 97.667 97.312 96.408 km

waarvan middenspanning

34.794 34.737 34.394 km

waarvan laagspanning

62.873 62.575 62.014 km
Netlengte aardgas 42.837 42.598 42.238 km

waarvan middendruk

7.972 7.915 7.847 km

waarvan lagedruk

34.865 34.683 34.391 km
Lichtpunten openbare verlichting 849.092 845.250 842.758

 

Personeel (Eandis System Operator cvba)

aantal 2016 2015 2014
Aantal personeelsleden 3.967 4.041 4.170
Aantal personeelsleden (voltijds equivalenten) 3.793,23 3.869,22 4.001,11

 

Financieel

Alle vermelde financiële kerncijfers zijn IFRS-cijfers met betrekking tot de Eandis Economische Groep. Alle vermelde cijfers in duizend EUR, tenzij anders aangegeven.

Winst/verliesrekening

WINST/verlies 2016 2015 2014
Bedrijfsopbrengsten 2.788.767 2.677.762 2.781.007
Bedrijfskosten -2.169.960 -2.065.689 -2.299.725
Bedrijfswinst 618.807 612.073 481.282
Financieel resultaat -190.009 -184.863 -252.980
Winst vóór belasting 428.798 427.210 228.302
Belasting op resultaat -145.906 -142.767 188.737
Winst over de verslagperiode 282.892 284.443 417.039

 

Balans

Balans 2016 2015 2014
Vaste activa 7.902.818 7.908.256 7.854.706
Vlottende activa 1.715.003 1.814.932 2.306.126
ACTIVA 9.617.821 9.723.188 10.160.832
Eigen vermogen 2.063.972 1.977.198 2.608.370
Verplichtingen op korte termijn 1.558.899 1.718.745 1.088.710
Verplichtingen op lange termijn 5.994.950 6.027.245 6.463.752
PASSIVA 9.617.821 9.723.188 10.160.832

 

Kasstroomoverzicht

kasstroom 2016 2015 2014
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 709.235 1.282.610 -336.729
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -351.326 -431.005 -496.669
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -358.857 -856.862 837.275

 

Ratio's

ratio's 2016 2015 2014
(FFO + interest expense)/interest expense (1)   3,0 3,6
Net debt/ fixed assets (2)   81,4% 80,5%
FFO/net debt (3)   6,6% 8,3%
RCF/net debt (4)   3,7% 5,3%

Noot:

Alle ratio’s volgens berekeningen van Moody’s (Credit Opinion 5 juli 2016)

Legende

FFO = funds from operations
RCF = retained cash flows

 1. Aangepaste interestdekkingsratio – geeft de mogelijkheid weer van de onderneming om haar schuldenlast af te lossen.
 2. netto schuld/vaste activa – geeft de schuldgraad weer ten opzichte van de investeringen in het netwerk
 3. bedrijfskasstroom/netto schuld – geeft de mogelijkheid weer van de onderneming om cash te genereren zodat toekomstige schulden kunnen worden afbetaald  
 4. ingehouden cashflow/netto schuld – is een indicatie voor de financiële hefboom en voor de sterkte van de cashflows na dividenduitkering

 

Aflossingschema

In de grafiek vindt u een overzicht van de kapitaalaflossingen en interestbetalingen op de uitstaande lange termijn schuldinstrumenten (bankleningen en obligatieleningen):


De gewogen gemiddelde looptijd van de uitstaande lange termijn financieringen (bankschulden, obligatieschulden e.a.) bedraagt per 1 juli 2017, 10 jaar en 5 maanden. De gewogen gemiddelde rentevoet op deze financiering is 2,924%.

Delen op sociale media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen