U bent hier

Energieschaarste - schaarsteplan

Elektriciteitsbevoorrading in de winter 2016-2017

Door de onbeschikbaarheid van Tihange 2 en Doel 3 en 4 bestond tijdens de winter 2014-2015 een risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen. Indien nodig konden de Ministers van Economie en van Energie beslissen om gedeelten van het elektriciteitsnet af te schakelen om een totale ineenstorting van het net te voorkomen. De zachte winter, het heropstarten van Doel 4 in december en het uitstellen van de onderhoudswerkzaamheden aan de andere elektriciteitscentrales hebben ervoor gezorgd dat het zover niet is hoeven komen.

Intussen werden tal van maatregelen genomen om de elektriciteitsbevoorrading komende winter maximaal te verzekeren: de strategische reserve werd verdubbeld in vergelijking met vorige winter, aangekondigde sluitingen van elektriciteitscentrales werden afgeblazen en de piekimportcapaciteit werd geoptimaliseerd. De situatie ziet er dus heel anders uit dan vorige winter. Het risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen is veel beperkter.

Het afschakelplan

Wanneer zich ondanks de optimistischere vooruitzichten toch een schaarste zou voordoen, kan men maar beter voorbereid zijn. Elke crisissituatie - van welke aard ook - vraagt om een weldoordacht en onmiddellijk toepasbaar crisisplan. Het afschakelplan werd dan ook niet onder de mat geveegd, maar integendeel geoptimaliseerd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische belangen.

Het afschakelplan, als onderdeel van het crisisplan, zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken om het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op het net te herstellen. Het nieuwe afschakelplan is geldig vanaf 1 november 2015 in geval van een elektriciteitsschaarste.

Is mijn straat opgenomen in de afschakelschijven?

Wie ondanks het beperkte risico, toch graag alvast weet of zijn straat opgenomen is in het nieuwe afschakelplan, kan terecht op de website van zijn distributienetbeheerder.

Toch wijzen wij er op dat de lijsten met straten opgenomen in het afschakelplan niet-exhaustieve, louter indicatieve informatie bevatten die overeenkomt met de principiële toestand van de distributienetinfrastructuur (laag- en middenspanning) op een bepaald ogenblik. De netinfrastructuur en haar toestand zijn continu aan wijzigingen onderhevig als gevolg van voorziene of onvoorziene exploitatiewerken in het kader van onderhoudswerken, netuitbreidingen en uitdienstnames of als gevolg van externe factoren. Dat betekent dat een netgebruiker niet steeds via dezelfde cabine bevoorraad wordt. Daarnaast worden alle aansluitingen in een straat niet noodzakelijk door eenzelfde cabine gevoed.

De ter beschikking gestelde informatie biedt dan ook geen sluitende garantie voor het al dan niet opgenomen zijn van laag- of middenspanningsaansluitingen in het afschakelplan of in een bepaalde schijf ervan. De netbeheerders wijzen bijgevolg iedere aansprakelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit deze lijst, niet alleen door een verkeerde interpretatie van de indicatieve gegevens, maar ook door eventuele onjuistheden, tekortkomingen of fouten in de lijst, of door op het terrein doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de lijst.

Rationeel blijven omgaan met energie

Hoewel het risico op elektriciteitsschaarste veel kleiner wordt geschat dan vorige winter, roepen de elektriciteitsnetbeheerders toch op om rationeel te blijven omgaan met energie. De inspanningen van vorige winter hebben immers aangetoond dat vele kleine bijdragen wel degelijk een verschil maken. Daar varen bovendien zowel uw portemonnee als het milieu wel bij. En mocht het dan alsnog tot een elektriciteitsschaarste komen in de toekomst, dan heeft u zich alvast goede gewoonten eigen gemaakt.

Tips om uw energieverbruik te beperken, leest u op:

Nuttige links

 

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen