U bent hier

Gebruik aardgasnet

De tarieven worden door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) goedgekeurd en zijn van toepassing sinds 1 januari 2015.

Algemene bepalingen

In de tarieven is de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) niet inbegrepen. Zij is ten laste van de leverancier, die ze doorrekent aan de distributienetgebruiker.

Ter informatie melden wij dat, naast de distributienettarieven, de kosten van het vervoernet afzonderlijk door de vervoersonderneming aan de vervoernetgebruiker zullen worden aangerekend. Hierover lees je meer in de rubriek Vervoer aardgas.

Nieuwe belastingen of heffingen van welke aard ook, verhogingen van bestaande belastingen en retributies, opgelegd door een bevoegde publieke instantie en betrekking hebbend op (het gebruik van) de installaties die dienen voor het vervoer, de wijzigingen van de druk binnen het distributienet, de distributie, het meten en/of het gebruik van aardgas (niet-limitatief) zullen in de tarieven worden opgenomen of als apart tarief via de leverancier aan de distributienetgebruiker worden doorgerekend conform de bepalingen van het toegangscontract.

Bekijk je distributietarieven voor het gebruik van het aardgasnet in onze handige toepassing via de knop hieronder.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen