U bent hier

Afname en injectie elektriciteit

De tarieven die van toepassing zijn sinds 1 januari 2015 worden door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) goedgekeurd.

Algemene bepalingen

In de tarieven is de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) niet inbegrepen. Die is ten laste van de leverancier, die ze doorrekent aan de distributienetgebruiker.

Bovendien worden bovenop de distributienettarieven kosten voor het transmissienet aangerekend. Hierover lees je meer in de rubriek Transmissie elektriciteit.

Nieuwe belastingen of heffingen van welke aard ook, verhogingen van bestaande belastingen en retributies, opgelegd door een bevoegde publieke instantie en betrekking hebbend op (het gebruik van) de installaties die dienen voor het vervoer, de transformatie binnen het distributienet, de distributie, het meten en/of het gebruik van elektrische energie (niet-limitatief) zullen in de tarieven worden opgenomen of als apart tarief via de leverancier aan de distributienetgebruiker worden doorgerekend, conform de bepalingen van het toegangscontract.

Bekijk je distributietarieven voor het gebruik van het elektriciteitsnet - Afname en injectie in onze handige toepassing via de knop hieronder.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen