U bent hier

Maildisclaimer

Dit (elektronisch) bericht en zijn bijlagen zijn vertrouwelijk en bedoeld voor exclusief gebruik door degenen die door de zender als geadresseerd zijn bedoeld. Het bericht en zijn bijlagen kunnen informatie bevatten voor beperkt gebruik of onderworpen aan copyright of andere wetsbepalingen. Als u dit bericht per vergissing ontvangt of indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval ons dit per kerende te laten weten en het bericht daarna te vernietigen. Alle (elektronische) berichten naar en van Eandis kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne voorschriften, ter bescherming van onze activiteiten en/of om mogelijke ‘malware’ te verwijderen. E-mails zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk door onderschepping, wijziging, verlies of vernietiging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat ze geen virussen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico's te aanvaarden.

Ce message (électronique) et ses annexes sont confidentiels et destinés à l’usage exclusif des personnes indiquées comme destinataires par l’expéditeur. Le message et ses annexes peuvent contenir des informations à usage restreint ou soumises à copyright ou à d’autres dispositions légales. Si vous l’avez reçu par erreur ou si vous n’êtes pas le destinataire visé, toute publication, reproduction, copie, distribution ou autre diffusion ou utilisation en sont strictement défendues. Veuillez nous en informer par retour de courrier avant de supprimer le message. Tous les messages (électroniques) envoyés à et depuis Eandis peuvent être contrôlés pour assurer leur conformité aux directives internes, afin de protéger nos activités et/ou d’éliminer les logiciels malveillants potentiels. Les e-mails ne sont pas sûrs et nous ne saurions garantir l’absence d’erreurs étant donné qu’ils peuvent être interceptés, modifiés, perdus, détruits ou contenir des virus. Toute personne qui communique avec nous par e-mail est supposée accepter ces risques.

Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

BTW / TVA BE 0477.445.084 - RPR / RPM Gent 

Delen op sociale media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen