U bent hier

Maak werk van een lokale energievisie

De Overeenkomst van Parijs tekent duidelijke krijtlijnen uit voor de transitie naar een duurzame toekomst. Een toekomst waarin onze samenleving ten laatste in 2050 energieneutraal is. Europa wil schone energie voor alle Europeanen en stelt energie-efficiëntie voorop als opstap naar een koolstofarme en circulaire economie. Een grote uitdaging.

De Vlaamse steden en gemeenten vervullen een belangrijke rol in het halen van de klimaatdoelstellingen.
Want bij hen gebeurt het: daar leeft de burger en wordt de energietransitie concreet. Talrijke lokale en regionale overheden gingen het engagement aan om via het Burgemeestersconvenant op hun grondgebied de Europese klimaat- en energiedoelstellingen te verwezenlijken. Maar niet zonder de burger: hij staat centraal in het energielandschap van morgen. Zonder hem of haar maakt de overgang naar schone energie geen kans.

De energietransitie kan dus alleen slagen als er voldoende draagvlak voor is. Dat ontstaat als alle belanghebbenden actief betrokken zijn. Maak samen met je inwoners, het lokale bedrijfs- en verenigingsleven, de netbeheerder en alle andere belanghebbenden een lokale energievisie op. Die bepaalt de hoekstenen van een beleid dat gaat voor minder energieverbruik, schone energieproductie en emissiearme mobiliteit.

Samenwerking en een lokale insteek zorgen voor draagvlak en vergroten de slaagkans van je energiebeleid


Vul lokale energiebehoeften in vanuit de lokale context

Bekijk bij belangrijke werken en verkavelingen met open geest welke oplossingen geschikt zijn voor de energievoorziening. Zonder mogelijkheden uit te sluiten en met oog voor de lokale context. Alle alternatieven moeten objectief worden afgewogen. Het doel? Een duurzaam, energie-efficiënt optimum tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kost.

Investeringen in gebouwen, publieke ruimte en energienetwerken kunnen elkaar versterken. De lokale context is daarbij bepalend. De aanwezigheid van een duurzame restwarmtebron kan bijvoorbeeld een opportuniteit zijn voor een lokaal warmtenet. Zonne- of windenergie zijn mogelijke alternatieven, en misschien kan bestaande infrastructuur worden (her)gebruikt. Maar de beste oplossing kan evengoed een integrale aanpak zijn, die diverse energiestromen (elektriciteit, gas, koude- en/of warmtebronnen) integreert.

Eigen energie opwekken, verbruiken, opslaan, delen of doorverkopen wordt makkelijker voor burgers en bedrijven. Zij gaan hun energiegebruik actiever beheren. Dankzij nieuwe technologieën worden gezinnen en ondernemingen meer betrokken bij het energiesysteem, en kunnen ze reageren op prijssignalen. Een digitale meter helpt hen daarbij.

Productie en afname van energie zullen meer en meer op elkaar moeten worden afgestemd. Dat kan via opslag en vraagbeheer, onmiddellijke lokale consumptie of de nabijheid van afname en productie. Een uitdaging voor het net! Met gerichte investeringen en een goede inplanting van hernieuwbare energieprojecten bouw je aan een betrouwbaar, sterk en slim elektriciteitsnet dat die uitdaging aankan.


Geef het voorbeeld

Vervul als lokaal bestuur een voorbeeldrol, door te investeren in energie-efficiënte gemeentegebouwen. Misschien zijn zonnepanelen op je gebouwen een optie? Je distributienetbeheerder helpt bij het uitwerken van een totaaloplossing voor de behoeften van jouw gemeente.


Zet in op een dynamische en betaalbare openbare verlichting

Zorg er mee voor dat inwoners de handen in elkaar slaan. Stel de burger centraal via participatie in collectieve projecten. Denk bv. aan een gedeelde hernieuwbare energieproductie-installatie waarop het verbruik van verschillende gezinnen kan worden afgestemd. Het verdichten van verkavelingen creëert potentieel voor gedeelde duurzame energiebronnen. Ook zonnedelen biedt kansen voor participatie. De energie van grotere gedeelde zonne-installaties wordt daarbij verrekend in de factuur van een inwoner die zelf geen duurzame installatie kan plaatsen.

Door samenwerking geef je minder kapitaalkrachtige inwoners of bedrijven bovendien een kans om mee te genieten van de baten van investeringen in hernieuwbare energie. Heel veel gebouwen zijn nog niet duurzaam of voldoende energie-efficiënt. Verlaag de drempel voor renovatie van de woningen in je gemeente en zet in op een wijkgerichte aanpak. Maak van woningrenovatie wijkrenovatie.


Ga voor emissiearme mobiliteit in je gemeente

Vergroen het wagenpark van je gemeente. Help ook je inwoners de omslag naar een emissiearme mobiliteit te maken: met goed ingeplante laadpalen bied je toegankelijke laadmogelijkheden op publieke locaties en in openbare ruimtes.


Zet in op een dynamische en betaalbare openbare verlichting

Stel een masterplan op voor de digitalisering van de openbare verlichting (OV) in je gemeente. Die geeft steden en gemeenten dynamische aansturingsmogelijkheden, voor een aangenaam gevoel op straat en veiliger fiets- en voetpaden. Draadloze communicatie laat toe om meteen in te grijpen. Een beleidskeuze kan zo onmiddellijk worden uitgevoerd en opgevolgd.

Met LED-technieken bespaar je op energie- en onderhoudskosten. Maar openbare verlichting biedt ook kansen voor nieuwe dienstverlening aan de burger – door integratie van informatieborden, camerabewaking, communicatie of oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Je kunt je bestaande OV-infrastructuur gebruiken en er die extra functionaliteiten aan toevoegen.

Blijf strijden tegen energiearmoede

De VN wijzen terecht op de link tussen energiebeleid en armoedebestrijding. De lokale besturen en de netbeheerders strijden dan ook al jaren samen tegen energiearmoede. Samen vergroten we de energieefficiëntie van woningen en vermijden we schuldopbouw. Via het OCMW kan het lokale beleid inwoners in of op de rand van energiearmoede doeltreffend sensibiliseren over rationeel energiegebruik en energiezuinige woningen. Eandis en Infrax helpen die kwetsbare doelgroepen te ontzorgen.

Zet in op een dynamische en betaalbare openbare verlichting

Delen op sociale media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen