U bent hier

Elektrisch rijden voor lokale besturen

Gids voor lokale besturen

De elektrische wagen is de toekomst. Op vlak van betere laadinfrastructuur in het Vlaamse straatbeeld spelen lokale besturen een belangrijke rol. U staat het dichtst bij de mensen en u kent de beste locaties voor nieuwe laadpalen. Daarnaast hebben steden en gemeenten een zeer zichtbare voorbeeldfunctie.

De Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie werkte een leidraad uit om samen met u werk te kunnen maken van een schonere en gezondere leefwereld: de Gids elektrisch rijden voor lokale besturen. Die behandelt basisinformatie rond elektrisch rijden, hoe elektrisch rijden in de praktijk te brengen en biedt inspiratie om verder te kijken dan laadpalen en wagenpark.

Elektrisch rijden lokale besturen

Voertuigenvloot vergroenen via STOP-principe

STOP’ staat voor de rangorde van vervoersvormen, die vertrekt vanuit de Stappers (voetgangers), Trappers (fietsers) en Openbaar (collectief) vervoer en eindigt bij de ‘minst wenselijke mobiliteitsvorm’, de Personenwagens. Het STOP-principe op gemeentelijk niveau is opgenomen in het Mobiliteitsdecreet

Een laadpaal aanvragen

Organisaties kunnen bijvoorbeeld voor een bewoner een laadpaal aanvragen. Lees daarover meer in de rubriek Een laadpaal aanvragen

Een laadpaal melden

Hier kunnen publiek toegankelijke laadpalen voor elektrische voertuigen worden aangemeld.

De Vlaamse overheid heeft een meldingsplicht ingevoerd voor alle, zowel bestaande als nieuwe, laadpalen voor elektrische wagens die voor publiek toegankelijk zijn. Fietslaadpunten met beperkt vermogen die niet geschikt zijn voor auto’s vallen niet onder deze meldingsplicht.

Opgelet

Voor melding van laadpalen binnen de aanbesteding door Eandis/Infrax in het kader van het Clean Power for Transport- of CPT-plan werd een afzonderlijk online meldingsformulier gecreëerd. Neem indien nodig daarover contact op met Eandis/Infrax.

Meer info?

Lees ook eens deze webpagina’s over duurzame mobiliteit.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen

Klacht of opmerking?