U bent hier

Voor wie zijn onze sociale tarieven bestemd?

Het sociaal tarief geldt voor residentiële beschermde afnemers:

  • met een laag inkomen
  • of in een kwetsbare situatie.

Het sociaal tarief wordt twee keer per jaar vastgelegd door de federale energieregulator CREG, telkens voor een periode van zes maanden. Het is bij alle energieleveranciers of distributienetbeheerders hetzelfde. Elke leverancier of distributienetbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan de rechthebbenden.

Hoe gebeurt de toekenning?

De toekenning gebeurt automatisch op basis van de gegevens die de FOD Economie verzamelt en doorgeeft aan de betrokken energieleverancier of distributienetbeheerder. Je moet in principe geen attest aanvragen of voorleggen.

Je kunt je gratis verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor de automatische toepassing van het sociaal tarief. Dat kun je doen door een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar je energieleverancier of distributienetbeheerder.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen