U bent hier

Eandis als sociale leverancier

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Daarom voorziet de energiewetgeving een aantal sociale maatregelen.

Bepaalde categorieën afnemers kunnen lagere energieprijzen genieten. 

Sociale maatregelen voor energie

Nog een sociale maatregel is dat je niet zomaar kunt worden afgesloten van elektriciteit en/of aardgas.

Als je je facturen niet (op tijd) betaalt, kan een leverancier je contract voor de levering van elektriciteit en/of aardgas wel verbreken, rekening houdend met een opzegtermijn van 60 dagen. Die termijn geeft je de kans om een nieuwe leverancier te zoeken. De schulden die je opbouwde, blijven ook na opzegging van het contract bestaan.

Maar klanten met betalingsproblemen hebben het vaak moeilijk om een nieuwe energieleverancier te vinden. Daarom levert Eandis, als ‘sociale leverancier’, op vraag van de overheid energie aan klanten die geen leverancier vinden.

Facturering van het verbruik door de sociale leverancier

Het verbruik aan elektriciteit en aardgas van de klanten bij de sociale leverancier is niet gratis. Klanten die nog niet beschikken over een budgetmeter, krijgen een maandelijkse tussentijdse factuur en een afrekeningsfactuur na de jaarlijkse meteropneming.

De budgetmeter

Ook bij de sociale leverancier moet je tijdig je facturen betalen. Als hij binnen de 21 dagen na de verzending van een herinneringsbrief de openstaande rekeningen nog niet heeft betaald, dan plaatsen of activeren we binnen de 60 kalenderdagen een budgetmeter.

De Lokale adviescommissie (LAC)

Als klanten van de sociale leverancier hun energiefactuur niet betalen aan Eandis, dan zal Eandis hun energie niet zomaar afsluiten. Het dossier gaat eerst naar de Lokale adviescommissie (LAC). Elke Vlaamse gemeente heeft een LAC.

De LAC geeft advies en zoekt oplossingen om te voorkomen dat Eandis je elektriciteit of gas afsluit. De LAC nodigt het OCMW, Eandis en jou uit op haar vergaderingen. Samen proberen we een oplossing te zoeken. Afsluiten is nooit een doel op zich en gebeurt slechts in zeer strikte gevallen.  

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen