U bent hier

Berekeningsparameters

Bij energiefacturen staat het verbruik altijd uitgedrukt in kWh. Daarom zetten we de gemeten gasvolumes van m³(of m³N) om in kWh. Dat doen we op basis van enkele parameters.

Als we de gasvolumes moeten schatten, moeten we rekening houden met bepaalde schommelingen en evoluties. Die schommelingen en evoluties leggen we ook vast in enkele parameters.

 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende parameters.

CBW-waarde

De CBW of calorische bovenwaarde is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van 1 normale kubieke meter (m³(n)) droog gas, met afkoeling van de verbrandingsgassen.

Om het verbruik in kWh te berekenen, zetten we de verbruikte kubieke meter (m³) gas om in m³(n) en vermenigvuldigen we die met de calorische bovenwaarde van de betrokken regio.

De omzetting van m³ naar normale kubieke meter (m³(n)) gebeurt op basis van de gemiddelde atmosferische druk (Pa), de gasdruk (Pm), de gastemperatuur en de hoogteligging van de betrokken regio (PHgos).

Formule berekeingsparameters

KCF-waarde

De KCF of klimaatcorrectiefactor wordt federaal (op uurbasis/dag) bepaald door Fluxys. Het doel is om de invloed van klimaatfactoren op de gestandaardiseerde verbruiken te minimaliseren. Bij de berekening van geschatte jaar- of maandverbruiken wordt hiermee rekening gehouden. De geschatte jaar- of maandverbruiken worden doorgestuurd naar de leveranciers om het toekomstige verbruik van de klant in te schatten en de tussentijdse facturen te bepalen.

Graaddag

Een ‘graaddag’ gebruiken we om de evolutie van het aardgasverbruik te kennen onder normale weersomstandigheden.

Iedere graad Celsius van de gemiddelde dagtemperatuur van de buitenlucht die onder de 16,5 °C ligt, is een graaddag. In de winterperiode zal het totaal van het aantal graaddagen hoog liggen, terwijl het in de zomerperiode zeer laag zal liggen.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen