U bent hier

Overheid steunt vergroening wagens

Groenere voertuigen

Die kunnen een grote rol spelen als we de klimaatverandering willen beperken. Kiezen voor een duurzame auto kan dus het verschil maken.

 • De duurzaamste voertuigen zijn de puur elektrische (op groene stroom uiteraard) en die op waterstof.
 • Als overgangsbrandstof voor de komende decennia staat rijden op aardgas ook bovenaan het lijstje, zowel CNG (‘compressed natural gas’ of samengeperst aardgas) als LNG (liquid natural gas, eerder iets voor vrachtwagens).
 • Hybride voertuigen, die elektriciteit of aardgas combineren met benzine of diesel, zijn een dankbare tussenstap. Ze zijn echter enkel echt duurzaam als ze ook zo veel mogelijk op groene stroom rijden.

Propere brandstof

Via het plan Clean Power for Transport (CPT) lanceert de Vlaamse overheid de doorvertaling van een Europees initiatief. Het ultieme streefdoel is ‘zero emission’. Het is de ambitie dat tegen 2020 reeds 7,5% van de nieuw ingeschreven voertuigen gebruik maken van een duurzame energiebron.

Meer laadpalen? Ze komen er!

Om de ‘kip of het ei’-discussie over laadpalen te doorbreken en de markt van elektrische auto’s nog meer op gang te trekken, voorziet Clean Power for Transport in de plaatsing van 2 500 bijkomende laadpalen (met telkens twee oplaadpunten) op openbaar domein. Die punten worden gefaseerd tussen 2016 en 2020 geplaatst. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er tegen 2020 in België 20 waterstoftankstations en 300 CNG-vulstations zijn. Ter vergelijking: Vlaanderen telt nu iets meer dan 3 000 klassieke tankstations.

Overzicht laadpalen op kaart

2 500 extra laadpalen

Op basis van analyses worden de beste locaties uitgekozen om de nieuwe laadpunten in te planten: bij carpoolparkings, kantoorgebouwen en handelscentra, aan mobiliteitsknopen en plaatsen voor vrijetijdsbesteding. Hier voorziet het plan in een basisinfrastructuur van 2 500 laadpalen met elk 2 laadpunten, 5 000 bijkomende stopcontacten dus.

Paal volgt wagen

Daarnaast zijn er 1 000 laadpalen gepland volgens het ‘paal volgt wagen’-principe. Dat betekent dat oplaadpunten worden geplaatst op vraag van bewoners

Dat werkt zo: bij elke aanvraag wordt gekeken of opladen niet op eigen terrein kan. Zo niet, dan wordt gekeken naar de aanwezigheid en de bezettingsgraad van bestaande oplaadpunten binnen een straal van 500 meter. Als daar geen of onvoldoende oplaadinfrastructuur is, komt er een nieuw publiek toegankelijk laadpunt.

Eandis werkt mee

Eandis kreeg, samen met Infrax, van de overheid een cruciale rol in dit verhaal toegewezen. We zullen de oplaadpalen aanbesteden en gunnen, een inplantings- en situeringsplan helpen uitwerken, alle informatie (zoals de locatie) via een databank publiek ter beschikking stellen, de plaatsing van de palen faciliteren, zorgen voor een uitbater, opvolgen dat al wie palen plaatst op het openbare domein die verplicht meldt en een aanspreekpunt inrichten voor wie een paal wenst via het paal-volgt-wagenprincipe.

Oplaadpaal Melle

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen