U bent hier

Investeringswerken

Eandis investeert in nieuwe leidingen en moderniseert bestaande installaties. We stellen alles in het werk om de hinder daarbij tot een minimum te beperken.

 • We hanteren strikte kwaliteitseisen en willen alle fasen van de werken vlot op elkaar laten aansluiten. Daarom overleggen we geregeld met de betrokken partijen.
 • Om bij herhaling opengebroken wegen te vermijden, werken we maximaal samen met de andere nutsbedrijven.

Praktische afspraken

Jou als bewoner willen we maximaal informeren en tijdig verwittigen.

 • We breken een deel van het wegdek of het voetpad open. Daardoor bestaat de kans dat bepaalde opritten tijdelijk (maximaal 48 uur) ontoegankelijk zijn voor voertuigen. In dat geval contacteert onze aannemer jou persoonlijk vooraf.
 • Om de werken op een veilige manier uit te voeren, moeten we de energietoevoer soms tijdelijk onderbreken. Mocht dat nodig zijn, dan brengen we jou daarvan vooraf op de hoogte via een afzonderlijk kaartje. Zo kun je de nodige schikkingen treffen.

Moeten die putten echt zo lang open blijven?

Om bewoners en bedrijven zo snel mogelijk van alle ongemakken te verlossen, laten we de werfactiviteiten zo goed mogelijk aansluiten. Maar de verschillende fasen moeten nu eenmaal worden doorlopen. Dat gaat zo:

 • In een eerste fase graaft een aannemer een sleuf en legt er kabels of buizen in. Woningen en winkels blijven bereikbaar, bijvoorbeeld via loopbruggetjes. Langere sleuven worden soms gedeeltelijk tijdelijk gedicht.
 • In de tweede fase verbinden we de nieuwe leidingen met het bestaande netwerk. Is na veiligheidscontroles alles goed, dan mag het netwerk in dienst. Pas dan kan de sleuf weer dicht.
 • Meestal volgt een derde fase, om alle huizen en bedrijven aan te sluiten op de nieuwe leidingen. Daarvoor zijn werkputten nodig, vaak per woning. Pas als alle aansluitingen zijn gemaakt, kan het voetpad definitief worden hersteld. Eandis staat erop dat dat gebeurt volgens de regels van de kunst.

 

Wist je dat …    

 • … we onmiddellijk na afloop van de werken de putten of sleuven voorlopig dichtmaken? De definitieve herstelling van het wegdek of het voetpad volgt dan zo snel mogelijk.
 • … we wit zand strooien over klinkers en dallen? Dat moet minstens drie dagen blijven liggen (niet vegen!). Zo vullen de voegen en komen de klinkers vast te zitten.    
 • … de nutswerken meestal vooraf gaan aan de riolerings- en wegeniswerken?             

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen