U bent hier

Elektriciteit

De algemene aansluitingsvoorwaarden regelen de verhouding tussen de netgebruiker en de distributienetbeheerder, in de periode tussen offertering en realisatie van de aansluiting. Deze voorwaarden worden bij de offerte voor realisatie of wijziging aansluiting en de daaraan verbonden ontwerpen, studies en andere diensten, gevoegd. De VREG keurde onderstaande versie van de algemene voorwaarden goed in juni 2017.

Document

Na indienstname van de aansluiting is het aansluitingsreglement of aansluitingscontract van toepassing.

 

Een aansluitingsreglement regelt de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en de netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet. De huidige versie van het aansluitingsreglement werd goedgekeurd in december 2016.

Document

 

Een aansluitingscontract regelt de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en de netgebruikers die zijn aangesloten op het midden- of hoogspanningsnet. Een aansluitingscontract wordt, per aansluiting, individueel ondertekend door de netbeheerder en de netgebruiker. Vanaf 1 januari 2017 gebruikt de distributienetbeheerder hiervoor volgende modelteksten:

De hoofdtekst bevat de belangrijkste individuele gegevens van de netgebruiker en de aansluiting.

Document

 

De modelbijlagen bevatten geen individuele gegevens. Het type netgebruiker bepaalt wel of een bepaalde bijlage wel of niet deel uitmaakt van zijn individueel aansluitingscontract. 

 • Algemene voorwaarden: maken altijd deel uit van het aansluitingscontract.
  Document
 • Lokale productie-installaties en noodgroep: voor netgebruikers met een productie-installatie of noodgroep.
  Document
 • Modulatie van productie-installaties op bevel van de distributienetbeheerder: voor netgebruikers met een productie-installatie die kan aangestuurd worden door de distributienetbeheerder in uitzonderlijke omstandigheden of congestie ( dit is typisch voor productie-installaties vanaf 1000kW)
  Document
 • Trans HS-aansluiting: voor netgebruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op de secundaire rails van het transformatorenstation  (dit zijn afnemers met een aansluitingsvermogen van minstens 5000 kVA)
  Document

Naast deze modelbijlagen kunnen ook andere bijlagen, met gedetailleerde individuele gegevens van een netgebruiker (bijvoorbeeld een ééndraadschema van de binneninstallatie), deel uitmaken van een aansluitingscontract. Het meest geschikte formaat wordt in overleg tussen netgebruiker en netbeheerder bepaald. 

Raadpleeg alle documenten

 

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen