U bent hier

Reglementen voor je aansluiting

Contract met energieleverancier en distributienetbeheerder

Jij, als distributienetgebruiker, moet voor je aansluiting een overeenkomst sluiten met:

  • een energieleverancier naar keuze
  • de distributienetbeheerder die actief is in de gemeente waar je de aansluiting wilt realiseren.

Soorten contracten en reglementen

Met een leverancier naar keuze sluit je een leveringscontract. Voor elektriciteit en/of voor aardgas. Dat is een overeenkomst die de verkoop van de energie beschrijft. Het bepaalt de energieprijs en de gewenste diensten.

Voor je aansluiting op het distributienet elektriciteit en aardgas is een aansluitingsreglement of aansluitingscontract van toepassing. Ze regelen de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en jou, als distributienetgebruiker.

Voor aansluitingen elektriciteit op laagspanning (nominale spanning < 1 000 V) en aardgas op lage druk of middendruk (aansluitingscapaciteit < 300 m³(n)/h)  is het aansluitingsreglement van de distributienetbeheerder van toepassing.

Voor aansluitingen elektriciteit op middenspanning en aardgas op middendruk (aansluitingscapaciteit >= 300 m³(n)/h) wordt tussen de distributienetbeheerder en jou een aansluitingscontract gesloten. Dit document bepaalt wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen. Je leest hierover meer in het aansluitingscontract.

Je leverancier kan – als een bijkomende dienstverlening – aanbieden om als tussenpersoon op te treden. Een contract moet je uiteraard altijd zelf ondertekenen.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen