U bent hier

Omschakeling van arm naar rijk gas

Welke soorten gas zijn er in België?

logo van gas verandert

België importeert en verdeelt 2 soorten gas: arm en rijk gas.

Arm gas heeft een lage calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 25 mbar. Dit gas komt enkel uit Nederland.

Rijk gas heeft een hoge calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 21 mbar. Dit gas komt uit onder meer Qatar, Rusland en de Noordzee.

Welke soort gas wordt in jouw gemeente verdeeld? (vul onderaan rechts je postcode in)

Waarom is de omschakeling van arm naar rijk gas nodig?

Nederland gaat de uitvoer van arm gas naar België verminderen en in 2030 stopzetten. Om de bevoorrading op lange termijn te verzekeren, wil de Belgische federale overheid heel het land met rijk gas bevoorraden.

Op www.gasverandert.be vind je meer informatie over de omschakeling van arm naar rijk gas.

Hoe gaat de conversie in zijn werk?

Stap 1: Opdelen van de netten in clusters

We bouwen de lage- en middendruknetten om in overleg met Fluxys. Fluxys zorgt ervoor dat de gasontvangststations (dit zijn de voedingspunten van het aardgasnet) in de juiste volgorde van rijk gas kunnen worden voorzien.

De ombouw gebeurt per netgedeelte. Onze aardgasnetten zijn volledig verbonden (= vermaasd). We moeten het net dus opdelen om netdelen - zogenaamde ‘clusters’ - te creëren die we dan stuk voor stuk ombouwen. We delen het net op door bepaalde leidingen dicht te zetten. Zo creëren we een cluster die kan worden omgebouwd. Daarbij moeten we de leveringsbetrouwbaarheid blijven bewaken. Het is mogelijk dat we daarvoor nieuwe gasleidingen moeten aanleggen of bijkomende distributiecabines moeten plaatsen.

Stap 2a: Vervangen of regelen van de drukregelaar aan de gasmeter

Bij lage druknetten op 100 mbar zijn aansluitingen voorzien van een huisdrukregelaar om de druk te reduceren naar 25 mbar (arm gas) of 21 mbar (rijk gas). Onze techniekers (of aannemers aangesteld door Eandis) vervangen voorafgaand aan de overgang naar rijk gas alle regelaars voor 25 mbar op arm gasnetten door regelaars voor 21 mbar (geschikt voor rijk gasnetten).

Het vervangen van de regelaar is een eenvoudige standaardopdracht van ongeveer een halfuurtje werk. Omdat de installatie gasloos gesteld wordt en er dus na de interventie aardgastoestellen terug moeten worden opgestart is de aanwezigheid van de klant vereist.

De aanpassing van de regelaar is noodzakelijk voor de veiligheid van de netgebruiker. Adressen waar we de aanpassing niet kunnen doorvoeren zullen van het aardgasnet worden afgekoppeld.

Merk op dat Eandis ook anticipeert op de aardgasconversie door ervoor te zorgen er vanaf 2018 geen nieuwe 25 mbar drukregelaars meer bijkomen. Bij een gepland gaswerk (nieuwbouw of aanpassing aan de aansluiting/meter) zal steeds een 21 mbar regelaar worden geplaatst in de gebieden met arm gas. Een kleine aanpassing in onze procedures die ervoor zorgt dat we later geen tweede bezoekje meer moeten brengen aan de klant.

Bij middendruknetten worden enkel de regelaars die naar 25 mbar reduceren bijgeregeld. Het toestel blijft dus staan, enkel de instelling wijzigt. Ook deze ingreep gebeurt na afspraak met de klant.

Bij netgebruikers die aardgas op hogere druk verbruiken, zal Eandis geen aanpassing doorvoeren aan de druk. Afhankelijk van het aardgasverbruik bij de klant kan het wel noodzakelijk zijn dat er op de binneninstallatie een aanpassing gebeurt. De klant schakelt hiervoor best een vakman/installateur in.

Stap 2b: Aanpassen netdruk in de distributiecabines (klant ondervindt hiervan geen hinder)

LD20/LD25-netten: bij rijk gas wordt de gasdruk lager (21 mbar), maar de energie-inhoud van het gas wordt groter. Dat is geen probleem voor de gasnetten, maar onze techniekers moeten onze distributienetcabines bijregelen.

Stap 3: Leveren van rijk gas (omschakeling duurt slechts enkele seconden)

Zijn alle voorbereidende werken uitgevoerd, dan kan het net gevuld worden met rijk gas. Dit is een kwestie van openen en sluiten van kranen en is dus snel geregeld. Vanaf dat moment duurt het, afhankelijk van het gasverbruik op dat moment, nog enkele uren tot het volledige leidingnet gevuld is met rijk gas.

Wat moet jij als klant doen?

Je staat in voor de goede staat van je gastoestellen. Je laat daarom al je verbruikstoestellen op gas nakijken door een gasinstallateur of fabrikant. Als dat nodig is, zal je installateur een technische aanpassing uitvoeren zodat het toestel veilig op beide gassoorten kan werken.

Eventuele kosten voor het nazicht van je toestellen zijn ten laste van jou.

Indien er een regelaar moet aangepast worden, zal je van Eandis een brief ontvangen met praktische informatie over wanneer de werken uitgevoerd zullen worden. Je hebt er alle belang bij om de gemaakte afspraken na te komen. Adressen waar we uiteindelijk de regelaar niet hebben kunnen vervangen of aanpassen, zullen we helaas om veiligheidsredenen moeten afsluiten van het aardgasnet. 

  Wat doet Eandis?

In de zones waar Eandis gas verdeelt op 25 mbar komt een technicus langs om enkel de druk verlagen naar 21 mbar. Waar gas verdeeld wordt op een hogere druk, gaat Eandis langs bij alle klanten om de drukregelaar van hun gasmeter te vervangen.

FAQ

Zie www.gasverandert.be

Nuttige links en documenten

www.gasverandert.be
www.lne.be
www.aardgas.be

Voorbeeldbrief 1 - Huishoudelijke klant - werken aan de meter
Voorbeeldbrief 2 - Huishoudelijke klant - geen werken aan de meter
Voorbeeldbrief 3 - Professionele klant - werken aan de meter
Voorbeeldbrief 4 - Professionele klant - geen werken aan de meter

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen