U bent hier

Flexibiliteit R3DP

Om elke elektriciteitsklant een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te kunnen bieden, is het cruciaal dat het elektriciteitssysteem altijd in balans is. Er moet te allen tijde een evenwicht zijn tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Transmissienetbeheerder Elia is verantwoordelijk om dat evenwicht te bewaken en beschikt daarom over ‘reserves’. Dat zijn elektriciteitscentrales of bedrijven die veel elektriciteits verbruiken, die op afstand kunnen worden aangestuurd.

Primaire en secondaire reserves worden bijna dagelijks aangestuurd om de frequentie op het net te regelen. Tertiaire reserves worden ingeschakeld om meer ernstige evenwichts- en congestieproblemen op te lossen.

Tot een paar jaar geleden waren de reserves altijd rechtstreeks aangesloten op het transmissienet van Elia. Met de invoering van het zogeheten ‘R3 Dynamic Profile’ laat Elia ook aanstuurbare lasten en  productie-eenheden toe die zijn aangesloten op het distributienet.

Met het R3 Dynamic Profile, of ‘R3DP’, introduceerde Elia een nieuw type van tertiaire reserves. Elia doet hiervoor een beroep op de diensten van één of meerdere ‘Balancing Service Providers’ of BSP’s*. Zij groeperen de flexibiliteit van één of meerdere gebruikers die aangesloten zijn op het distributie- of transmissienet.

Flexibel energieverbruik of -productie via ‘R3 DP’: hoe werkt het?

Wat wordt er verwacht van een distributienetgebruiker bij de activering van het R3 Dynamic Profile? 

Distributienetgebruikers die het R3 Dynamic Profile hebben, bieden hun ‘flexibiliteit’ aan. Daarbij kunnen horen:

De reductie van stroomafname, bijvoorbeeld door energie-intensieve verbruiksonderdelen tijdelijk uit te zetten of te reduceren, of door energie-intensieve verbruiksonderdelen los te koppelen van het distributienet en in eilandbedrijf over te nemen (door gebruik te maken van eigen productiemiddelen).

De verhoging van de stroomproductie, bijvoorbeeld door de productie van een WKK-installatie of een biomassa-centrale tijdelijk op te voeren.

Hoe kan een distributienetgebruiker deelnemen aan R3DP?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • als de netgebruiker meer dan 1 MW flexibel vermogen heeft, kan hij rechtstreeks deelnemen via Elia of onrechtstreeks via een BSP*
  • als de netgebruiker minder dan 1 MW flexibel vermogen heeft, kan hij enkel deelnemen via een BSP*.

De BSP* doet een beroep op de flexibiliteit van één of meerdere gebruikers die aangesloten zijn op het distributie- of transmissienet.

De kwalificatiecriteria- en procedure (C8-01) voor de deelname aan het product ‘R3DP’ kun je terugvinden op de website van Synergrid.

Bij elke kandidaat-deelnemer doet Eandis enerzijds een Connection Contract Check, en anderzijds eenNetflex-studie

Als de beide onderzoeken positief geëvalueerd worden door Eandis, dan kan de netgebruiker deelnemen aan de bijbehorende aanbesteding door Elia.


*FSP - BSP

‘Flexibility Service Provider’: een dienstverlener voor flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt. Een specifiek soort FSP is een Balancing Service Provider (BSP) , die de flexibiliteit van één of meerdere distributienetgebruikers groepeert en kan activeren op verzoek van transmissienetbeheerder Elia, bijvoorbeeld in het kader van product ‘R3DP’.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen