U bent hier

Je tellers herijken

De meeste lokale productie-installaties met een nominaal of mechanisch vermogen groter dan 1 MVA moeten tweejaarlijks worden gekeurd.

Op het moment van de keuring moet elk meetinstrument dat vermeld wordt in het keuringsverslag, beschikken over een geldig ijkcertificaat. Deze ijkcertificaten moeten zowel aan de keurder als aan de VREG worden voorgelegd .

De VREG geeft een brede invulling aan het begrip ijkcertificaat: zowel ijkcertificaten, kalibratieattesten als testfiches (van bijvoorbeeld transformatoren) vallen onder deze noemer. De certificaten dienen opgesteld te zijn door een daartoe geaccrediteerde instantie, volgens een gangbare nationale of internationale norm. Om geldig te zijn, moeteen ijkcertificaat aan de volgende vormvereisten voldoen:

 • het ijkcertificaat vermeldt het serienummer van het meetinstrument
 • het ijkcertificaat vermeldt de datum van de ijking of kalibratie
 • de datum van ijking of kalibratie mag op het moment van de keuring maximaal vijf jaar in het verleden liggen
 • het ijkcertificaat is ondertekend
 • het ijkcertificaat vermeldt de resultaten van de uitgevoerde controles

Concreet betekent dit dat volgende tellingen door Eandis herijkt worden:

 • facturatieteller
 • productieteller(s)

Om een aanvraag voor het herijken van tellingen in te dienen, vul je onderstaand formulier volledig in. Bezorg het daarna aan de dienst Technisch Commercieel Beheer, via tcb@eandis.be.

Aanvraagformulier herijken

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen