U bent hier

Lokale productie: algemeen

Lokale productie?

We spreken van lokale productie bij opwekking van elektriciteit door een photovoltaïsche installatie (zonnepanelen), een windmolen, een WKK-installatie of een andere energiebron.  Daarmee kan een netgebruiker elektriciteit produceren voor eigen gebruik.

Om het net goed te kunnen beheren, moet Eandis weten op welke toegangspunten lokale productie aangesloten is. Je moet je installatie dus bij ons aanmelden. Wanneer je dit moet doen, is afhankelijk van het geïnstalleerde maximale wisselstroomvermogen:

  • ≤ 10 kVA: je moet je productie-installatie aanmelden binnen de 45 dagen na AREI-keuring
  • > 10 kVA: je moet een aansluitingsaanvraag indienen vóór de netkoppeling 

Net zoals alle andere elektrische installaties moeten lokale productie-installaties voldoen aan het AREI. Bovendien moeten ze voldoen aan de technische vereisten beschreven in de Synergrid richtlijn C10/11. De controle gebeurt door een erkend keuringsorganisme.

Let op: installaties gekoppeld aan een Eandisnet van het type ‘3,230V’ moeten beschikken over een omvormer met scheidingstrafo.
Weet je niet aan welk type net je installatie is gekoppeld? Vraag dat dan na bij Eandis.

Eandis heeft het recht om je aansluiting ter plaatse te controleren. We kunnen daarbij ook contact opnemen met de firma die je installatie heeft geplaatst. Als jouw installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanmelding, kan Eandis groenestroomcertificaten schorsen en onterecht uitbetaalde groenestroomcertificaten terugvorderen. Inbreuken kunnen bovendien strafrechtelijk worden vervolgd. 
Ook als je een installatie voor zonnepanelen hebt die niet is aangemeld, zal Eandis stappen nemen.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen