U bent hier

Juridische informatie

Algemene voorwaarden eandis.be

Bezoek je onze website www.eandis.be? Dan aanvaard je de onderstaande algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud. Eandis kan deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

Mededelingen en handelingen in dit e-mailverkeer die kaderen in de voorbereiding tot de integratie van Eandis en Infrax in Fluvius, zijn onder voorbehoud van de goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit.

Beheer van de website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Eandis System Operator cvba (‘Eandis’), met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. BTW BE 0477.445.084 - RPR Gent, afdeling Gent. 

Het algemene telefoonnummer is 078 35 35 34.

Eandis is ontstaan uit de samenvoeging van GeDIS cvba, Electrabel Netten Vlaanderen nv en het Vlaams platform van Indexis cvba.

Gebruik van de website en beperking van de aansprakelijkheid

Met deze website wil Eandis bezoekers algemene informatie verschaffen. We geven hen ook de mogelijkheid om, via het internet, bepaalde aanvragen in te dienen of gegevens door te geven. 

Ongeoorloofd gebruik

De bezoeker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en/of contractuele bepalingen. Hij/zij mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van Eandis zou kunnen schaden.

Bescherming van de intellectuele rechten op de site en haar inhoud

De intellectuele eigendomsrechten van Eandis beschermen de beschikbare informatie op deze website, haar architectuur en haar samenstelling. Het gaat daarbij met name (maar niet uitsluitend) om foto's, teksten, gegevens, logo's, slogans, handelsnamen ….            

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Eandis of van de eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en haar inhoud, door om het even welk middel, verboden.      

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze website mogen evenwel persoonlijk worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, mits de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Die publicatie mag dan in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed. 

Regeling van geschillen

Op de bovenstaande algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, dat valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. 

Delen op sociale media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen