U bent hier

 • Krijg ik op termijn ook een slimme meter? (Show answer)

  Dat wordt nog onderzocht. De onderzoeksprojecten van Eandis over slimme meters waren noodzakelijk om ervaring op te doen en kennis op te bouwen. Ze maakten het mogelijk om een gedetailleerde kosten-batenanalyse te maken. Die informatie moet de Vlaamse overheid toelaten om de voordelen voor de consument grondig te evalueren en te beslissen over de verdere plaatsing van slimme meters in Vlaanderen.

 • Hoe kan mijn slimme meter worden gekoppeld aan externe uitleesapparatuur? (Show answer)

  Dat kan via de zogeheten verbruikspoort of ‘HAN-poort’ (Home Area Network). Die zit onderaan jouw slimmemeterkast (tweede poortje van links, met de letters ‘HAN’). Als je het plastic lipje verwijdert, zie je een aansluitpoortje op uw slimme communicatiemodule, geschikt voor een ethernetkabeltje zoals je ook gebruikt voor de internetverbinding van jouw computer of modem.

  De poort bied je de mogelijkheid om allerlei toestellen in te pluggen, zoals domoticasystemen, computers, energiedisplays of elektronische thermostaten die zo jouw verbruikswaarden kunnen uitlezen. Daarbij gaat het om de verbruiksgegevens van de slimme meters die zijn aangesloten op jouw slimme communicatiemodule, zoals elektriciteitsmeters, aardgasmeters, watermeters of warmtemeters.

  Belangrijk om weten:

  • Standaard is jouw verbruikspoort afgesloten voor alle dataverkeer. Je moet vooraf aanvragen bij Eandis om de poort te laten activeren. Bezoek de pagina's rond de verbruikspoort voor meer informatie.
  • De verbruikspoort kan uitsluitend worden gebruikt indien er een kabeltje is ingeplugd, bijvoorbeeld naar een toestel of naar een modem, kunnen er gegevens worden uitgelezen. Zonder een ingeplugd kabeltje kan dat dus niet.
  • Je bent zelf volledig vrij om jouw verbruikspoort te gebruiken of niet. Eandis zal jou nooit vragen om een toestel of computer te koppelen aan jouw verbruikspoort. Indien je een aanbod krijgt van jouw energieleverancier of van een andere partij om er een toestel aan de koppelen, dan blijft het steeds je eigen keuze om erop in te gaan of niet, en dien je expliciet jouw toestemming te geven. Laat je steeds goed informeren over hoe jouw verbruiksgegevens zullen worden verwerkt.
  • Enkel toestellen of softwaretoepassingen die daar speciaal voor werden ontwikkeld, kunnen werken met de verbruikspoort. Eandis voorziet zelf geen toestellen die op die manier kunnen worden aangesloten, maar stelt alle technische specificaties en testmogelijkheden ter beschikking zodat externe partijen, zoals elektronicaproducenten of energieleveranciers, die op de juiste manier kunnen ontwikkelen. Bezoek 'Verbruikspoort' om te technische specificaties te downloaden.
  • Er kunnen enkel actuele verbruiksgegevens worden uitgelezen via de verbruikspoort. Historische meetwaarden, zoals je verbruik van de voorbije maand of jaar, of jouw persoonsgegevens, worden niet bewaard door de meters. In tegenstelling tot de meterstanden die worden doorgespeeld aan je energieleverancier(s) voor jouw eindafrekening, zijn de meetgegevens uit de verbruikspoort onbewerkt en niet gevalideerd. Er bestaat dan ook steeds een kans op kleine verschillen.
  • Uiteraard is deze gegevenspoort volledig beveiligd en is het onmogelijk om langs die weg de instellingen van je slimme meter aan te passen of jouw verbruiksgegevens te wijzigen.
 • Wijzigt een slimme meter iets voor de eigenaars van zonnepanelen? (Show answer)

  In de onderzoeksprojecten wijzigt er niets voor de eigenaars van zonnepanelen, behalve in het telwerk. Bij de klassieke meter draait het telwerk terug als u zelf stroom produceerde en die elektriciteit aan het net leverde. Bij de nieuwe meters staat het verbruik op een elektronisch schermpje. Daarop zijn afwisselend verschillende meterstanden zichtbaar: de meterstanden voor jouw verbruik (afname) en de meterstanden voor wat de zonnepanelen zelf aan het net leveren (injectie). Aparte pijltjes op het scherm geven aan wanneer precies stroom wordt afgenomen van het distributienetwerk of geïnjecteerd.

 • Welke onderzoeksprojecten rond slimme meters lopen er in het werkingsgebied van Eandis? (Show answer)

  In 2010 werd een proefproject uitgevoerd met 4 300 meters in het werkingsgebied van Eandis (Leest en Hombeek). De hoofddoelstelling van het proefproject was het uittesten en verder uitwerken van een aantal specifieke technieken. De proef toonde aan dat de slimme meters op technisch vlak prima hun werk doen. Lees hier meer over het eerste proefproject.

  Na deze eerste fase werd beslist om over te gaan tot een nieuw onderzoeksproject dat voorziet in de plaatsing van 40 000 meters verdeeld over het werkingsgebied van Eandis. Via dat onderzoeksproject wordt de technologie verder ontwikkeld en worden ook de logistieke, operationele en financiële gevolgen gedetailleerd in kaart gebracht. Lees hier meer over het tweede proefproject.

 • Wat gebeurt er met de meetgegevens die de slimme meters doorsturen? (Show answer)

  Een slimme meter stuurt zijn meetgegevens door naar de distributienetbeheerders, elk kwartier voor elektriciteit en elk uur voor aardgas. Naast het verbruik registreren de nieuwe meters ook kwaliteitsparameters voor netbeheer, zoals spanning. Die detailgegevens zullen bijvoorbeeld worden gebruikt door de netbeheerders om de belasting van de netten te detecteren.

  De distributienetbeheerders zijn de meest aangewezen partij om al die informatie te beheren, onafhankelijk van alle marktspelers. In opdracht van de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders neemt Eandis de gegevens in bewaring, met aangepaste beveiliging en respect voor de privacy, net zoals dat vandaag al gebeurt met uw jaarlijkse meterstanden.

  Net als bij een klassieke verbruiksmeter worden de jaarlijks opgenomen meterstanden van de slimme meters door de energieleveranciers gebruikt voor hun eindafrekening. Die meteropneming gebeurt wel op afstand. Op de eindafrekening van jouw energieleverancier zie je precies op welke dag de meteropneming is gebeurd.

 • Zijn er vandaag al landen met een slimme meter? (Show answer)
  • In Nederland is de implementatie van 7 miljoen slimme meters vanaf 2012 voorzien, evenwel zonder verplichte uitrol.
  • In Italië zijn reeds 27 miljoen slimme meters geplaatst.
  • In Ierland loopt een pilootproject met 20 000 slimme meters. Ook in Frankrijk is een test met 300 000 slimme meters uitgevoerd.
  • In Zweden is de uitrol van slimme meters -in opdracht van de overheid- nagenoeg afgerond.
  • In Californië (VS) wordt een nieuw slim netwerk uitgebouwd om het grote aantal groene stroomprojecten op te vangen. Daar test men de mogelijkheid om airco-installaties gedurende korte tijd uit te schakelen als er een overbelasting van het net dreigt.

  In 2009 is Eandis gestart met een grondig onderzoek naar de technische haalbaarheid van slimme meters. Bovendien heeft Eandis een nieuw technologieconcept uitgewerkt: directe en onmiddellijke tweewegcommunicatie over PLC (Power Line Communication) met filtering van storingen en ruis, wat om een nieuwe generatie slimmere meters vraagt.

 • Hoe is de overheid betrokken bij slimme meters? (Show answer)

  Zowel de Europese als de Vlaamse overheden zijn nauw betrokken bij het onderzoek en de invoering van slimme meters op hun grondgebied. Een aantal belangrijke richtlijnen legt ons concrete doelstellingen op en slimme meters kunnen een cruciale rol spelen om die doelstellingen te bereiken. Erg bekend in die context zijn de zogeheten 20-20-20-doelstellingen. Die vragen tegen 2020 om een energiebesparing van 20 %, een daling van de CO2-uitstoot van 20 % en het inschakelen van 20 % hernieuwbare energie.

  Een uitgebreid overzicht van het wettelijke kader rond slimme meters vind je op de website van de Vlaamse energieregulator VREG in de rubriek ‘Kader’.

 • Wat kosten slimme meters? (Show answer)

  Voorlopig bevinden slimme meters zich nog in een onderzoeksfase via praktijktesten. De installatie van de slimme meters bij de bewoners van de onderzoeksgebieden is volledig kosteloos.

  Er is nog geen beslissing genomen over waar er daarna precies slimme meters zullen komen. Daarom is het ook nog niet mogelijk een antwoord te geven op de totale kostprijs hiervan. De kosten van slimme meters moeten uiteraard worden bestudeerd in functie van de baten, zoals energiebesparing (en dus de CO2-reductie), efficiëntere werkwijzen voor de netbeheerder...

 • Wat zijn de voordelen van slimme meters? (Show answer)

  Slimme meters hebben twee grote troeven:

  • ze kunnen je helpen om verstandiger om te springen met energie en minder te verbruiken;
  • ze helpen om het distributienet goed en betrouwbaar aan te sturen en dragen zo bij tot een betere dienstverlening.

  Die voordelen onderzoeken we tijdens onze lopende proefprojecten.

 • Waarom is er nood aan slimme meters? (Show answer)

  Dag en nacht komen elektriciteit en aardgas tot bij jou, veilig en betrouwbaar. Dat is minder vanzelfsprekend dan het klinkt. Het energielandschap staat immers voor grote uitdagingen. Het energieverbruik moet lager en anders, want het milieu staat op het spel. Er komen steeds meer installaties om milieuvriendelijke stroom te produceren, zoals zonnepanelen. Consumenten worden producenten: ze maken zelf elektriciteit en brengen die op het net.

  Minder en anders verbruiken stelt meer eisen aan de meetsystemen van het distributienet. Dat moet daarom evolueren naar een ‘slim netwerk’, waarvan slimme meters belangrijke componenten zijn. Om de energiestromen permanent te kunnen controleren en optimaliseren, moet er constant informatie beschikbaar zijn over energieverbruik en de staat van het netwerk. Slimme meters helpen om de energiestromen beter op te volgen en het verbruik beter te meten.

Pagina's

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen

Ga meteen aan de slag

Vraag het aan Eandis

Veelgestelde vragen