U bent hier

Aanbod van Eandis

Een gevalideerde testomgeving met slimme meters van Eandis

Productontwikkelaars kunnen hun testroutines uitvoeren in een gevalideerde testomgeving. Eandis stelt twee testopstellingen ter beschikking waarop geïnteresseerde partijen kunnen inloggen.

Eandis biedt hierbij:

 • testslots van 22 uur - bij gebruik over meerdere dagen, loopt de aangeboden testtijd gewoon door.
 • de garantie om, binnen een redelijke termijn, altijd alle actieve slimmemetervarianten(*) aan te bieden via deze testopstelling.
 • communicatie van updates (aan ontwikkelaars waarmee een overeenkomst bestaat), zodat er steeds compatibele applicaties kunnen worden ontwikkeld.
 • een dienstverlening op werkdagen om de testopstelling in werking en up-to-date te houden.
 • Een overzicht van de technische specificaties, zie ‘Meer informatie’.

Voorwaarden

 • Partijen die gebruik wensen te maken van dit aanbod moeten een overeenkomst (voor 1 jaar) afsluiten met Eandis
 • Eandis biedt het gebruik van de testomgeving en de reservatie van de testslots gratis aan.  Wel vragen we om de testslots zo veel mogelijk 7 dagen op voorhand te reserveren. Je kunt testslots reserveren via datadiensten@eandis.be

Inloggen

Na de afsluiting van een gebruiksovereenkomst kun je via je toegangscode inloggen op ons systeem (de link wordt toegezonden).

(*) Alle varianten van slimme meters op het werkgebied van Eandis.

De mogelijkheid om de activering aan te vragen van de gebruikerspoort bij netgebruikers met een slimme meter

De gebruikerspoort van de slimmemeterkast is standaard afgesloten voor alle dataverkeer. Klanten moeten dus bij Eandis aanvragen om de gebruikerspoort van hun slimme meter te laten activeren. Dat kan kosteloos in een testfase en enkel in de pilootgebieden van het slimmemeter-project van Eandis. Een aanvraag kan gebeuren door de klant zelf, door een door een klant gevolmachtigde derde partij of door een energieleverancier.

Voorwaarden

 • Bij een aanvraag door een derde partij of energieleverancier, moet er een contract ondertekend worden waarin de privacy van de betrokken klanten wordt geborgd. Naast het contract moet er een aanvraagformulier worden ingediend voor elke gebruikerspoort die moet worden geactiveerd. Het contract en het aanvraagformulier kun je hier opvragen.
 • Bij een aanvraag door een netgebruiker zelf, moet er enkel een contract worden ondertekend. Dit contract vind je hier.
 • Een aanvraag tot activering van een gebruikerspoort kan enkel bij netgebruikers die onder het pilootgebied van het slimmemeterproject resorteren.
 • Eandis kan de functionaliteiten en specificaties van de slimme meter, en dus de gebruikerspoort, op elk moment aanpassen, zonder voorafgaand overleg of verwittiging.
 • De gegevens die via de gebruikerspoort beschikbaar worden gesteld, zijn niet-gevalideerde meetgegevens voor elektriciteit en gas. Ze zijn nog niet verwerkt door de netbeheerder en hebben bijgevolg ook geen rechtskracht. De gegevens hebben dan ook een louter indicatief karakter en mogen in geen geval beschouwd worden als verbruiksgegevens in de zin van het Technisch Reglement Distributie Electriciteit en – Gas. Deze overeenkomst brengt geen andere verplichtingen m.b.t. meetdata mee voor Eandis dan deze expliciet voorzien in de Technische Reglementen Distributie. Zo zal Eandis géén ondersteuning leveren voor het omrekenen van niet-gevalideerde verbruiksgegevens uit de gebruikerspoort naar de gegevens gebruikt voor facturatie.

Delen op sociale media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen

Ga meteen aan de slag

Vraag het aan Eandis

Veelgestelde vragen