Eandis

Tarieven aansluiting

Om je woning aan te sluiten op het elektriciteits- of aardgasnet wordt een vergoeding aangerekend. Op deze site kun je de tarieven voor elektriciteit en aardgas raadplegen die momenteel van toepassing zijn.

Ter informatie publiceren we ook de tarieven die voorheen van toepassing waren.

Algemeen gesteld zijn de tarieven van toepassing die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) worden goedgekeurd. Ze zijn van toepassing voor een welbepaalde termijn.

Nieuwe belastingen of heffingen van welke aard ook, verhogingen van bestaande belastingen en retributies, opgelegd door een bevoegde publieke instantie en betrekking hebbend op (het gebruik van) de installaties die dienen voor het vervoer, de transformatie binnen het distributienet, de distributie, het meten en/of het gebruik van elektrische energie of aardgas (niet-limitatief) zullen in de tarieven worden opgenomen of worden doorgerekend in afwachting van de opname in het tarief, of zullen desgevallend als apart tarief aan de distributienetgebruiker worden aangerekend.

De distributienetbeheerder wijst erop dat de tarifaire voorwaarden zoals die hier worden gepubliceerd, enkel worden meegedeeld ten voorlopige titel en om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De publicatie van de voorwaarden, noch de inhoud of de toepassing ervan door de distributienetbeheerder, betekenen dat de distributienetbeheerder instemt met en/of afziet van haar rechten met betrekking tot de tarifaire beslissingen van de CREG.

Eandis > Klant > Aansluitingen > Tarieven aansluiting Tarieven aansluiting /eandis/klant/k_tarieven_aansluiting.htm