Eandis

Contracten en reglementen

Contracten en reglementen op de vrije energiemarkt

Vroeger had de eindafnemer een 'all in'-contract met zijn energie-intercommunale. Maar met de vrijmaking van de energiemarkt is daarin verandering gekomen.

De activiteit 'energie verkopen' staat wettelijk los van de activiteit 'netten beheren'.

Jij, als distributienetgebruiker, moet dus een overeenkomst sluiten met zowel een energieleverancier (naar keuze), als met de distributienetbeheerder die actief is in de gemeente waar je de aansluiting op het net wilt realiseren.

Soorten contracten en reglementen

Met een leverancier naar keuze sluit je een leveringscontract af. Voor elektriciteit en/of voor aardgas. Dat is een overeenkomst die de verkoop van de energie beschrijft. Het bepaalt de energieprijs en de gewenste diensten.

In verband met de aansluiting op het distributienet elektriciteit en aardgas zijn aansluitingsreglementen van toepassing. Ze regelen de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en jou als distributienetgebruiker.

Voor aansluitingen elektriciteit op laagspanning (nominale spanning < 1000V) is het volgende aansluitingsreglement van de distributienetbeheerder van toepassing. Klik hier voor:

Voor aansluitingen aardgas op lage druk of middendruk (aansluitingscapaciteit
<300 m³(n)/h) is het volgende aansluitingsreglement van de distributienetbeheerder van toepassing. Klik hier voor:

Voor aansluitingen elektriciteit op hoogspanning en aardgas op middendruk is eveneens een aansluitingsreglement van toepassing, maar wordt tussen de distributienetbeheerder en jou als distributienetgebruiker bijkomend een aansluitingscontract afgesloten. Deze documenten bepalen wederzijds rechten en plichten van de betrokken partijen. Je leest hierover mee in de boven genoemde reglementen.

Je leverancier kan - als een bijkomende dienstverlening - aanbieden om als tussenpersoon tussen jezelf en de distributienetbeheerder op te treden.

Eandis > Klant > Aansluitingen > Contracten en reglementen Contracten en reglementen /eandis/klant/k_contracten_reglementen.htm