Eandis

Budgetmeter

Werking budgetmeter


Er bestaat zowel een budgetmeter voor elektriciteit als voor aardgas. We leggen de werking van de budgetmeter voor je uit.

Wat is een budgetmeter?
Een budgetmeter laat toe energieverbruiken via een systeem van voorafbetalingen op te volgen. Het systeem werkt met een betaalkaart die de klant eerst voor een bepaald bedrag moet opladen. Hij kan dan voor het opgeladen bedrag energie verbruiken.
Voor wie is een budgetmeter bestemd?
Huishoudelijke klanten die door hun commerciële energieleveranciers worden opgezegd (en geen andere leverancier vinden) komen bij hun distributienetbeheerder terecht, die dan als sociale leverancier optreedt. Dit om te voorkomen dat de klant plots zonder energie valt. Indien de klant de facturen van zijn netbeheerder niet correct betaalt en in gebreke wordt gesteld, zal de netbeheerder een budgetmeter plaatsen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de klant verder energie kan verbruiken en wordt vermeden dat er een nieuwe schuld ontstaat.
Wanneer wordt de budgetmeter geplaatst?
De netbeheerder kan de budgetmeter pas plaatsen nadat hij de huishoudelijke klant aangetekend in gebreke heeft gesteld.
Waarom een budgetmeter?
De levering van energie door de sociale leverancier is niet gratis. Dankzij de budgetmeter blijft de klant bewust van zijn energieverbruik. Het zet hem ertoe aan energie te besparen, waardoor hij vermijdt dat schulden oplopen. Om redenen van schuldbeheersing zijn klanten vaak zelf vragende partij om een budgetmeter te bekomen. Daarnaast verplicht de huidige wetgeving de distributienetbeheerders tot de toepassing van budgetmeters.
Krijgt de klant bijkomende informatie?
Op het moment dat de budgetmeter wordt geïnstalleerd, krijgt de klant een brochure voor het gebruik van de budgetmeter, de adressen van de dichtstbijzijnde oplaadpunten en allerlei andere nuttige informatie.
Wat als de klant verhuist?
Bij verhuizing van de klant schakelt de distributienetbeheerder van de klant de budgetmeter op de oude woonplaats uit. De distributienetbeheerder van de nieuwe woonplaats plaatst een budgetmeter in de nieuwe woning van de klant.
Wat als de klant de budgetmeter weigert?
Als de distributienetbeheerder een budgetmeter wil plaatsen bij de klant maar geen toegang krijgt tot de woning, kan de distributienetbeheerder een procedure opstarten tot afsluiting van de energietoevoer naar de betrokken klant.
Wanneer wordt de budgetmeter uitgeschakeld?
De distributienetbeheerder schakelt verplicht de budgetmeter uit wanneer de klant een nieuw contract heeft afgesloten met een commerciële leverancier, die hem van elektriciteit en/of aardgas zal voorzien vanaf de startdatum van het nieuw contract. De distributienetbeheerder zorgt voor de tijdige uitschakeling van de budgetmeter. Na de uitschakeling werkt de budgetmeter als een gewone meter met tweevoudig uurtarief.
Kan een geplaatste budgetmeter worden weggenomen?
Een geplaatste budgetmeter wordt niet weggenomen. Wanneer je als klant overstapt naar een commerciële leverancier of bij verhuizing wordt de budgetmeter geprogrammeerd als een gewone meter.

Eandis > Klant > Sociaal > Budgetmeter Budgetmeter /eandis/klant/k_budgetmeter.htm