Eandis

Aansluitingen

Aansluiten op het elektriciteits- of aardgasnet

Lokale besturen en overheden hebben zeer gedifferentieerde behoeften op het vlak van energievoorziening, afhankelijk van de grootte van elk gebouw of project.

Uiteraard is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas daarbij de aangewezen gesprekspartner.

Je kunt eventueel ook terecht bij de energieleverancier die in het kader van een all-inservice informatie voor je kan inwinnen.

Op deze site vind je ook informatie over aansluitingen:

Eandis > Klant > Aansluitingen Aansluitingen /eandis/klant/k_aansluitingen.htm